Jablko - POUČENÍ   A  ZÁBAVA  PRO MENŠÍ, VĚTŠÍ I VELKÉ


Řada programů CHYTRÉ DÍTĚ
je moderní pomůckou při uplatňování nových, efektivních vyučovacích metod. Základními principy těchto programů je nabývání poznatků vlastní rozumovou činností a tvořivostí.
CD-ROM řady Chytré dítě úspěšně prošly evaluací a jsou registrovány MŠMT v seznamu výukového software.


Nový CD-ROM -
pokračování úspěšného SLABIKÁŘE


Podívejte se na výukové programy:

botanika.web-cd.net


SOUTĚŽ "MOJE KNIHA"