Tato rubrika je připravena pro 

články  psychologů, logopedů a učitelů
a jejich úspěšné klinické i vyučovací metody

Všeobecné informace pro rodiče dětí se specifickými poruchami učení 
Jak připravit tyto děti  na školu

Co je dyskalkulie?
Chytré dítě - HRY
S jakými poruchami řeči chodí děti do logopedických ambulancí?
Specifické poruchy učení