Multimedia ART

Vývoj a tvorba výukových programů s metodikou moderní výuky


Tvorba:

Řada výukových programů CHYTRÉ DÍTĚ

PRO NEJMENŠÍ
HRY
NEŽ ZAČNE MATEMATIKA
SLABIKÁŘ
MATEMATIKA 1
MATEMATIKA 2+3
MATEMATIKA 4+5
NASLOUCHEJ A HREJ SI

CD-ROM Chytré dítě jsou založeny na novém přístupu k výuce, výchově k tvořivosti a samostatné práci.

Další tvorba Multimedia ART:

CD-ROM Broučci
Hurvínkova překvapení
Cesta časem do r. 2000
TV film SVĚT SNŮ A FANTAZIE

Hana Daňková: VESELÁ MATEMATIKA S BAJTÍKY
kniha vydaná Computer Press
http://knihy.cpress.cz/Deti/BookPages.asp?BookID=844

www.JABLKO.cz byl první internetový časopis pro děti a mládež, který se zabývá moderním výukou. Vznikl v roce 1999 a zároveň vycházel jako měsíčník v časopisu CHIP.
redakce: RNDr. Hana Daňková, RNDr. Eva Pazourková, Róbert Smreček

Publikační činnost: Články o metodice výuky, moderním vyučování a j.

 

Kontakt:
Multimedia ART
e-mail: info@ChytreDite.cz, info@jablko.cz
tel: 588 188 394, 608 562 437