K podzimu patří drak

ude_3_1.jpg (23234 bytes)K postavení draka potřebujeme modelářské špejle, které jsou k dostání v obchodech pro modeláře, dále balicí papír, lepidlo, klubko provázku, nůžky, nůž, štětec a barvy.

Nejprve si rozmyslíme, jaký bude mít drak tvar. Ke stavbě nejjednoduššího draka budeme potřebovat dvě různě dlouhé modelářské špejle, např. v poměru 3:2, to znamená, že kratší špejle bude dlouhá dva délkové díly, delší tři délkové díly. Podle velikosti délkového dílu bude velká také celá hlava draka. Na kratší špejli si označíme střed. V tomto místě postavíme delší špejli kolmo na kratší špejli a spojíme je ovázáním provázku. Vznikne nám kříž, který bude udávat tvar dračí hlavy. Ze dvou špejlí to bude vždy čtyřúhelník.

Nyní uděláme na všech čtyřech koncích špejlí nožem zářezy jen asi 2-3 mm hluboké. Těmito zářezy potom vedeme po obvodu čtyřúhelníka provázek. Začínáme ve spodní části, odkud povede také ocas draka. Provázek vede po obvodu a vrací se do místa, odkud vyšel, zde se pak pevně zaváže. Zbytek provázku však hned neodstřihujeme, protože nám poslouží jako dračí ocas. Na ten si ponecháme několik metrů. Platí, že čím delší je ocas, tím se drak lépe ovládá.

Nyní máme hotovou kostru draka a začneme ji „balit“ do papíru. Položíme ji na balicí papír a obkreslíme, takže máme vyznačený čtyřúhelník – hlavu budoucího draka. Po stranách čtyřúhelníka přidáme 1-2 cm na přehnutí a vystřihneme. V místě, kde budou konce špejlí, však musíme vystřihnout v papíru zářezy až k vrcholu čtyřúhelníka.

Protože již máme vymezenou plochu, na kterou budeme malovat, můžeme se pustit do díla. Každý správný drak má oči, nos a pusu, můžeme mu namalovat i obočí, zuby, atd. Musíme zvolit správné výrazné barvy, aby byly všechny části dobře vidět. S obličejem si můžeme pěkně vyhrát. Na nás záleží, zda to bude drak rozesmátý a veselý, udivený, vystrašený nebo drak kruťas s ostrými zuby. Draka si předkreslíme slabě tužkou a pak vymalujeme nejlépe temperami. Pořád dáváme pozor, aby se nám barvy nerozpily.

Jestliže máme již namalovanou tvář draka, položíme papírovou část rubem nahoru a na ni položíme kostru draka tak, aby špejle směřovaly do vystřižených výřezů. Potom přidanou část papíru (1-2 cm) po stranách čtyřúhelníka podle obvodové čáry, kterou tvoří napnutý provázek, přehneme a přilepíme. Zbytek provázku, který jsme si ponechali, nám nyní poslouží k vytvoření ocasu. Podle jeho délky si připravíme dostatečné množství barevných obdélníkových papírů, které ve středu složíme do tvaru mašličky nebo je předtím složíme do tvaru harmoniky. Na provázku vytvoříme v určitých odstupech (asi dvaceticentimetrových) smyčky, do kterých postupně vložíme připravené „mašličky“ a smyčky utáhneme. Na konci provázku přivážeme střapec. Ten vytvoříme z delšího obdélníku papíru, který po delší straně do poloviny nastříháme na proužky. Obdélník pak srolujeme do ruličky a nerozstříhanou částí jej přivážeme na konec ocasu.

Nyní nám zbývá už jen připevnit draka ke klubku provázku, jímž budeme draka pouštět do světa, ale také řídit a přitahovat zpět na zem. Oba konce delší špejle spojíme provázkem, který bude o něco delší, než je délka špejle. Vznikne tak oblouček z provázku. Totéž uděláme i u druhé špejle. Zde však již dáváme pozor na to, aby se oba obloučky dotýkaly nad místem, kde se spojují špejle. Zde potom provázky nadzvedneme do nejvyššího bodu a spojíme je koncem provázku z klubka. Pokud jsme postupovali pečlivě, můžeme vyrazit na kopec, kde dobře fouká vítr a draka vyzkoušet.