Tvoříme z papírové hmoty
kašírování

Dětská dílna vydavatelství Computer Press se rozrostla o další zajímavou knihu, podle které se děti snadno naučí atraktivní techniku kašírování a která určitě vzbudí jejich zájem a chuť tvořit.
Je to kniha Susan a Martin Penny: "Tvoříme z papírové hmoty - kašírování"

 

 

Technika kašírování byla v době nedávno minulé na školách opomíjena, i když je pro děti velmi atraktivní. V dobách "dávněji minulých " si děti touto technikou vyráběly v divadelních kroužcích loutky a maňásky, jakož i kulisy loutkových divadélek. 
Tato publikace přináší vyčerpávající návod, jak získat nejen znalosti o kašírování, ale také praktické dovednosti. Kniha přivádí děti k tomu, jak ze snadno dostupných surovin - novinového, ale i jiného papíru  se dají vyrobit pěkné i užitečné věci.

První kapitoly přehledně přinášejí seznam věcí, potřebných k  práci a popisují přípravu základního materiálu - papírové kaše. Autoři nezapomněli ani na metodu lepení z papírových proužků. Doprovodné obrázky dokumentují zřetelným způsobem informativní text. 
Následující kapitoly popisují výrobu různých předmětů technikou kašírování i různé triky a pomocné dobré rady. Mladší i starší děti si mohou vybrat ze snadnějších, nebo z pracnějších výrobků.
Podstatné je to, že všechny výrobky jsou popsány způsobem, který je výstižný 
a snadno pochopitelný.
Obrazová dokumentace je na výborné úrovni.
Ke každému výrobku je přesně uveden seznam potřeb pro jeho výrobu.
Oceňuji logicky popsaný návod k výrobě, který je stručný, ale vyčerpávající. Od přípravných prací, celého postupu, až po výsledné zdobení a konečnou úpravu předmětu je to snadné a srozumitelné čtení i pro menší děti.

A co si můžete kašírováním vyrobit?Květiny na ozdobu, vázy, misky, originální stojánky na tužky, dózy, brože i náušnice. Jistě si vymyslíte a realizujete i své vlastní nápady. 
A pouvažujte o těch maňáscích! Vymodelujte hlavičku, pomalujte a pak už jen přišijte oblek jako jednoduchý plášť. A máte loutku podle svých představ.

Kniha je vhodná nejen pro školy a zájmovou školní činnost, ale především do soukromé knihovny dětí, jako jejich "poučná literatura". Výhodou kašírování je to, že se dá uskutečnit doma na pracovním stole z dostupných surovin a  v podstatě bez finančních nároků, protože téměř všechny pomůcky se najdou doma.
Na závěr:
Můžeme si jen přát, aby bylo víc takových dobrých knih pro mladší i starší děti,  a podpora těchto zájmů od rodičů! Je to cesta, jak děti svoji píli, energii i schopnosti nasměrují k užitečné zábavě a práci, které i později dají přednost před jinými nevhodnými lákadly naší doby.

http://www.knihy.cpress.cz

Hana Daňková