je milým překvapením, které přináší vydavatelství Computer Press pro knižní trh.
Alena Kýrová (prostřednictvím kuchařky Áji) připravila v knize mnoho dobrot. "Ukuchtěné" dobroty se jíst nedají, přesto přináší dětem mnoho dobrého. Keramická výroba je užitečná pracovní záliba, a přitom ji děti chápou jako hru. Tento fakt je v knize zvláště patrný.

Kniha vyniká jednoduchou formou podání. Je doprovázena stovkami obrázků, které detailně dokumentují pracovní postupy všech výrobků, což je velmi vhodné dokonce pro děti, které ještě neumí číst. Ke každému obrázku je v knize krátký, výstižný popis, který čitatele neunavuje a neodrazuje ani prvňáčky.

Obsah knihy.
První část knihy obsahuje základní informace o keramické hlíně, o glazurách, barvách a pomůckách. Autorka nezapomněla na nic, co je třeba, aby se začátečníci dozvěděli, ani na dobré rady, aby se vyhnuli nezdaru. 
Kniha pokračuje "recepty" na různé výrobky, jsou zde popisy, jak vyrobit zvířata, figurky i drobné předměty. Každý s přitažlivým a vystihujícím vyobrazením. Výrobky jsou uspořádány od velmi jednoduchých až po profesionální ztvárnění hlíny.
Obsahuje hodně tipů na dárky a ozdoby.

Na závěr se autorka obrací se svými, jak je patrné, velmi bohatými zkušenostmi
 k  učitelům a rodičům.
Keramická tvorba je užitečná práce i  hraní, které děti zvláště v dnešní  době, poznamenané "předtelevizní"  nečinností, velmi potřebují. Rovněž přispívá k estetickému vnímání. 

Kniha Aleny Kýrové - Keramika pro malé i větší umělce
by neměla chybět v knihovničce žádné Mateřské školy, umělecké školy, ani tam, kde se děti zabývají keramikou , jako jednou ze zájmových činností.  
Je velmi inspirujícím a motivujícím vhodným dárkem. Dokonce i pro ty , kdo se keramikou nezabývají, nebo nemají možnost se zabývat, je kniha vhodným zdrojem poučení o výrobním odvětví, které dost podstatně zasahuje do života lidí. Obrázky a jednoduchý výstižný popis určitě zaujme menší, ale i ty větší děti, jak už titul knihy naznačuje.
Už i motto napovídá v tom smyslu, jak hlína provází člověka celý život ...jen zbraně se z ní vyrobit nedají.....

http://www.knihy.cpress.cz


Hana Daňková