Zimní sporty OH

Ing. Petr Zika

Lyžování

Historie zimních sportů není v převážné míře tak dlouhá a bohatá jak je tomu u letních sportů. Nicméně najde se mezi nimi i výjimka. Tím je lyžování., které lze považovat, stejně jako u letních sportů atletiku, za královnu zimních sportů.

Lyžování vzniklo ve Skandinávii před několika tisíci lety. Až do 19. století byly lyže používány zejména k lovu, ve válečnictví a vůbec k pohybu po za zasněženém terénu. První lyžařský klub byl založen v Norsku v roce 1877.
První národní lyžařský svaz vznikl v roce 1903 v Čechách, poté ve Švýcarsku, Rakousku a Německu. Mezinárodní komise lyžování (ISC) byla založena v Oslu v roce 1910 a v roce 1924 Mezinárodní lyžařská federace (FIS).

Sport_6_1skoky na l.jpg (18453 bytes)Lyžařské soutěže prochází vývojem, který stále není u konce. Kromě běžeckých a sjezdových disciplín má zvláštní postavení skok. Spojením běhu a skoku vznikla další disciplína – severská kombinace. Opakem této disciplíny je pak alpská kombinace, která se skládá ze sjezdu a slalomu. V roce 1948 byla však ze ZOH vyřazena (MOV neuznává soutěže, hodnocené součtem dvou samostatných disciplín). Teprve v roce 1988 byla opět zařazena, avšak slalom v kombinaci se jezdí samostatně od slalomu speciál. Roce 1988 byl premiérou pro skokanské soutěže družstev a závodu sdruženého družstev.
Několikrát se měnily vzdálenosti běžeckých závodů, body můstků ve skoku na lyžích. Skoky na lyžích zahrnují v současné době čtyři disciplíny: Normal, Large, Team a Ski Flying.

Sport_6_2Freestyle.jpg (13877 bytes)
Součástí lyžařského sportu je akrobatické lyžování, které zahrnuje disciplíny, které jsou rozděleny podle techniky a zařazených akrobatických prvků (Aerials, Acro, Moguls, Dual Moguls). Vzniklo v Americe v roce 1960 v průběhu sociálních změn jako výraz nového svobodného stylu lyžařské techniky. První závody se uskutečnily v roce 1966 v Attitash. Od roku 1979 je součástí FIS.

Snowboarding je nejmladším sportem FIS a zahrnuje následující disciplíny: Super G, Giant Slalom, Slalom a Parallel Slalom). Pochází z USA, kde vznikl v 60. letech 20 století.

Bruslení

První zmínky o bruslení pocházejí z Dánska z roku 1134 a je pokládáno za druhý nejstarší druh zimního sportu. Mezinárodní federace bruslení (ISU) vznikla již v roce 1892. Součástí programu IV. OH v Londýně bylo i krasobruslení.
Mezinárodní federace bruslení řídí tedy dva sporty- krasobruslení a rychlobruslení.

Krasobruslení

Sport_6_3krasobrMuseum.jpg (21230 bytes)
Vzniklo jako lidová zábava (v určitých oblastech bylo krasobruslení pouze výsadou šlechtické zábavy) ve 14. století v Nizozemí. Teprve v 18. století došlo k rozvoji krasobruslení, a to zásluhou změny ostří brusle, což umožňovalo provádět složitější figury.
V roce 1742 byl založen první krasobruslařský klub na světě – Edinburg Skating Club, ale teprve o třicet let později byla vydána první krasobruslařská příručka.
První krasobruslařská soutěž se uskutečnila ve Vidni v roce 1882. První (neoficiální) mistrovtsví Evropy se uskutečnilo v roce 1891.
Od roku 1924 je krasobruslení neodmyslitelnou disciplínou ZOH. Nejprve to byly pouze tři disciplíny: soutěž mužů, žen a sportovní dvojice. Od roku 1976 byla přidána i čtvrtá – taneční páry.


Rychlobruslení

Sport_6_4rychlobr.jpg (16025 bytes)


bylo již od středověku oblíben zejména ve Skandinávii. Brusle zatiž sloužily jako významný dopravní prostředek po zamrzlých jezerech a kanálech.

Už od roku 1555 se dochovaly zmínky o rychlobruslařských závodech u severských národů. První mistrovství světa se konalo v roce 1893 v Amsterodamu v disciplínách na 500, 1500, 5000 a 10000 metrů.


Lední hokej

Sport_6_5hokej IOC Museum.jpg (23250 bytes)
je druhým sportem, který se objevil v programu OH ještě před vznikem ZOH.

Lední hokej vznikl v Kanadě. V průběhu 60. a 70. let minulého století se zformoval do dnešní podoby. Do Evropy se dostal přes Anglii, dále se šířil do Belgie, Francie a dalších zemí Evropy.

Mezinárodní hokejová federace (LIGH) byla založena v roce 1908. Mezi zakládajícími členy jako Francie, Anglie, Švýcarsko a Belgie patřil i český národní hokejový svaz. Teprve potom přistoupilo Německo, Švédsko, USA a Kanada.

Pravidla, která platila již od roku 1905 byla tak nejasně napsána, že připouštěla různé výklady. proto v roce 1909 byla zformulována nová. Byly stanoveny nové rozměry hrací plochy, branek a hrací doba byla prodloužena na 2 x 20 minut. V roce 1929 byla hrací plocha rozdělena na 3 pásma, v roce 1932 byla povolena přihrávka vpřed uvnitř jednotlivých třetin, 1936 přes středovou čáru apod.. Postupně se zvyšoval i počet hráčů. Hra tělem byla možná nejdříve pouze ve vlastní třetině, potom v obranné polovině a na nátlak Kanady po celé ploše.

Biatlon

Sport_6_9biathlon.jpg (24238 bytes)
je olympijským sportem od roku 1960. Mezinárodní federace biatlonu byla založena v roce 1948 a jako jediná sdružuje letní i zimní sporty.

Svůj původ měl biatlon v závodě vojenských hlídek a až do roku 1948 se jezdil v rámci ZOH jako ukázková soutěž. Nejprve se na program OH dostal jako závod jednotlivců na 20 km, kdy závodník musí absolvovat čtyřikrát za sebou střelbu z pušky na vzdálenost 250 m, 200 m, 150 m 100 metrů. Na posledním stanovišti musí závodník střílet vstoje a bez opory.

Jízda na saních (Luge)

je nejmladším sportovním odvětvím zimních olympijských her, třebaže jsou saně jedním z nejstarších dopravních prostředků (dochované nálezy pocházejí již z roku 6500 př. Kr.) a jako sport se jízda na saních provozovala už na začátku 80. let 19. století. Součástí zimních olympijských her je jízda na saních od roku 1964.
V roce 1957 byla založena mezinárodní sáňkařská federace (Féderation Internationale de Luge - FIL), která řídí sáňkařský sport.
Na programu zimních olympijských her jsou tři disciplíny – závod mužů jednotlivců a dvojic a závod žen.

Jízda na bobech

Sport_6_7boby1.jpg (18548 bytes)
Je řízena FIBT ( Féderation International de Bobsleigh et Tobogganing), která byla založena v roce 1923. I když je tento sport mladší než je jízda na saních, byla součástí ZOH již od roku 1924.

Tento sport se objevil v druhé polovině 19. století ve Švýcarsku, a to jako zábava bohatých Angličanů, kteří tam trávili své dovolené. Při své zábavě spojovali dvoje saně k sobě, což inspirovalo Američana Townseda, který vyrobil první „bob“. Nejdříve byly boby dřevěné, poté však se vyráběly z kovu.

V roce 1887 vznikl první bobový klub na světě v St. Moritz ve Švýcarsku.
Zpočátku se jezdilo na čtyřsedadlových bobech, i když i s pěti členy. Od roku 1932 se konají soutěže dvousedadlových bobů.

Skeleton

Stejně jako jízda na bobech vznikl skeleton ve Švýcarsku v St. Mortiz. Jde o speciální druh saní, na kterých závodník leží na břiše hlavou dolů. Na prvním skeletonu jezdil Angličan Shild již v roce 1884. V roce 1923 vznikla FIBT a o 3 roky později byly obě disciplíny- jízda na bobech a skeleton – zařazeny k olympijským sportům.

Curling – (Metaná)

Sport_6_6Carling.jpg (13755 bytes)
Pochází ze Skotska, kde se hrála již v 16. století. první klub metané byl založen již v roce 1716 ve městě Kilsyth. Do Ameriky přinesli tento druh sportu angličtí vojáci a první americký klub metané byl založen v Montrealu v roce 1807.

Sport_6_8logo.jpg (7766 bytes)
Zimní OH v Salt Lake City , které se uskuteční v roce 2002 zahrnuje následující sportovní disciplíny:

Alpské lyžování
Biathlon
Jízda na bobech
Běh na lyžích
Curling
Krasobruslení
Akrobatické lyžování
Lední hokej
Jízda na saních
Severská kombinace
Rychlobruslení na krátké dráze
Skeleton
Skoky na lyžích
Snowboarding
Rychlobruslení


(zdroj: Salt Lake 2002, Olympic Chronicle)