Z dějin sportu

sport_1.jpg (11708 bytes)            Stará báje vypravuje, že v krajině, zvané Elis, ležící na západním pobřeží jižního Řecka, několik set let před narozením Krista,  zápasil na nebi bůh Zeus o vládu se svým otcem Kronem. Prvý zvítězil a toto své vítězství oslavil tělocvičnými závody.
V upomínku na tuto událost byly podobné závody opakovány i v dobách pozdějších, z počátku v obdobích nestejných, později pravidelně každý čtvrtý rok.
Místo, kde se závody konaly, se nazývalo Olympie. Slavnosti nabyly takového významu, že se podle nich počítal i čas. Doba od jedné slavnosti k druhé se nazývala "olympiadou". Psalo se, že určitá událost se například stala v páté olympiadě, to znamená v pátém čtyřletí od olympijských závodů, konaných roku 776 před Kristem. Na těchto závodech byl ponejprv pořízen seznam zúčastněných závodníků.
A ještě jedna zajímavost!
Mravní cena olympijského vítězství byla tak značná, že jakákoliv hmotná odměna byla po několik století naprosto vyloučena, byla by považována za urážku  pro svou nesrovnatelnost s duchovním významem vítězství.
Vážnost vítězů se přenášela na celé rodiny, ale také na obce a kraje, z nichž vítězové pocházeli. Básníci a sochaři vytvářeli svá nesmrtelná díla k poctě bohů a vítězů.

Sport ve starověkém Řecku

Ing.  Petr Zika

Sportovní soutěže, z nichž nejstarší a nejznámější jsou Olympijské hry, patřily neodmyslitelně k duchovnímu a kulturnímu životu v antickém Řecku. Olympijských her se účastnili atleti z celého řecky mluvícího světa, k nimž patřila tehdy i jižní Itálie a Sicílie. Od roku 776 před naším letopočtem až do roku 393 našeho letopočtu, tedy více jak 1000 let, se tyto hry konaly vždy v červenci každým 4. rokem, a to téměř bez přerušení!

sport_2.jpg (19342 bytes)
Mapa Řecka (Olympia a Elis)
sport_4olympia.jpg (17932 bytes)Římané   a celá západní část tehdejší říše se věnovala spíše gladiátorským hrám a vozovým závodům. Z tohoto důvodu můžeme ještě dnes např. v Itálii, Francii. Německu a Španělsku nalézt římské amfiteátry, či jejich zříceniny. Naopak v Řecku a Malé Asii můžeme obdivovat dosud zachovalé stadiony.Místo, kde dříve stála Olympia

Důležité rozdíly mezi antickými a novodobými Olympijskými hrami, které byly zahájeny poprvé v Athénách v roce 1896,  byly následující:

1. V době konání her byly v Řecku přerušeny všechny války; žádné hry nebyly v důsledku válek přerušeny, jak tomu bylo v novověku ( 1916, 1940 a 1944 ). Olympijské hry byly vyhlašovány vždy na jaře olympijského roku. Současně byl vyhlášen "olympijský boží mír", který platil vždy jeden měsíc před zahájením her a jeden měsíc po jejich skončení. Toto příměří zbraní umožňovalo všem účastníkům her dostat se v klidu a bez obav na místo konání her a zase zpět domů.

2. V antickém Řecku se konaly Olympijské hry vždy na stejném místě.

3. Program se skládal z různých druhů sportů, z nichž zůstaly olympijské pouze běh, skok do dálky, vrh diskem, zápas a box. Míčové hry a týmové zápolení nebyly tehdy známy.

4. Všichni atleti zápasili nazí.

5. Ženy se nemohly her ani účastnit, ani být mezi diváky.

6. Vstup na hry byl zadarmo.

7. Existovalo pouze 1. místo pro vítěze.

8. Pro sportovce, účastníky her a pro diváky byl postaven provizorní tábor. Stav hygienického zařízení  také nebyl dobrý.


Hlediště nebylo prakticky žádné, diváci (jejich počet je odhadován na desítky tisíc) stáli na okolních zdech a stejně, jak je tomu i dnes, povzbuzovali závodníky svým křikem, pískáním a opovržlivým křikem. Pouze několik vyvolených a čestní hosté měli tu vymoženost pohodlně sedět v mramorových křeslech.
Celý jeden měsíc před začátkem olympijských her museli atleti trénovat v Olympii pod vedením zkušených trenérů, čímž dokázali, že jsou schopni se těchto her zúčastnit.
sport_5stadion.jpg (3151 bytes)
Stadion z 5. století př.n.l. (délka: 212.54m a šířka 28.50m)

Jak tedy vypadal takový průběh olympijských her v tehdejším Řecku, např. v době 520 let př.n.l., kdy lze pokládat vývoj atletických soutěží prakticky za ukončený?
Den první:    příprava a obětování bohům
Den druhý:    otevření her závodem vozů v hipodromu. Následoval závod na koních. Hipodrom ležel těsně vedle stadionu. Závodníci neměli k dispozici žádné sedlo ani třmen. Koně nebyli okováni. Odpoledne se konal pětiboj (vrh diskem, hod oštěpem, skok do dálky, zápas a běh na 200 metrů). Soutěžení pokračovalo skokem z místa se zátěží. Pokud někdo zvítězil v nejméně třech disciplínách stal se absolutním vítězem. Pokud se tak nestalo, řešilo se to zápasem v ringu.
Den třetí:    (dopoledne) velké procesí na počest bohů (hlavní sudí, kněz, vyslanci, atleti, příbuzní a trenéři). Bylo obětováno na oltář boha Dia 100 oslů. Odpoledne se konaly hry mládeže (12 -18 let) v disciplínách: 200m běh, zápas v ringu a box.
Den čtvrtý:    Dopoledne se konaly běžecké závody. Odpoledne se pořádaly zápasy v ringu a box a běh na 400 metrů s vojenskou výstrojí (helma, štít).
Den pátý:    V tento den se konaly velké obětní slavnosti a hodokvas.

Vítěz dostal olivovou větvičku a rodné město připravilo pro vítěze bouřlivé přivítání a dary.

Olympie a olympijské hry zanikly s nástupem křesťanství. Olympie, chrámy a svatyně byly zbořeny. Co nezničila lidská ruka, dokonalo zemětřesení. Olympijské hry se na dlouhá staletí odmlčely…

Sport_3.jpg (11278 bytes)

sport_6.jpg (26626 bytes)


Olympijské archeologické muzeum


Model Olympie ( Diův chrám uprostřed, vzadu chrám bohyně Héry a Filippeion. Vlevo nahoře Palaistra)