Multimedia ART
 
 

 


CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE “ZAČÍNAJÍCÍ SPISOVATEL“
ZNOJMO, Althanský palác

Soutěžící žáci, učitelé i rodiče přijeli do Znojma i ze vzdálených míst ČR
Diplomy i dárky jsou připraveny a můžeme začít.

Zahájil ředitel ZŠ JUDr. Josefa Mareše Mgr. Miloslav Hubatka a shromážděné přivítal místostarosta města Znojma Mgr.Marian Keremidský.

O slavnostní začátek se zasloužil pěvecký a flétnový soubor
CARMINA CLARA ze ZŠ JUDr.J. Mareše

Začínáme nejmenšími „literáty“. Z audia slyšíme pohádku „Malá čarodějnice“ jedné z nejmladších soutěžících, která si přichází pro ocenění a hned se jím patřičně chlubí.

Veselé průpovídky v autorském čtení rozveselily autora i obecenstvo.

Předávají se diplomy za básně, prózu i zvláštní ocenění poroty.

Odevzdávání diplomů provází soutěžící čtením svých příspěvků
Soutěžních příspěvků bylo v soutěži hodně, jejich čtení by mohlo pokračovat velmi dlouho. Tak aspoň někteří...
 

Žákyně ZŠ po přestávce recitovaly některé poutavé básně ze soutěže.
Program pokračuje autorským čtením soutěžícího.

Účastníci shromáždění se nenudí, čtení soutěžních příspěvků je zajímavé
i zábavné


Jaká by to byla soutěž žáků bez učitelů?
Paní učitelky po dobu trvání soutěž podporovaly, žákům fandily a když bylo třeba i ruku k dílu přiložily, aby pomohly v hodnocení děl. Patří jim dík.

Paní učitelky mají z úspěšných žáků a studentů radost.


Poslední z oceněných soutěžících předvedla, že umí básně nejen napsat, ale i zhudebnit.

Na závěr ještě trochu veselí s veselými tričky. Fotoaparáty a kamery rodičů cvakaly, slavnostní okamžiky nezůstanou jen na fotografiích, ale snad zanechají stopu v srdci a myslích soutěžících jako pobídka k jejich další tvůrčí práci.


A ještě dopis, který nás potěšil.