Multimedia ART
 
 
  POROTA SOUTĚŽE

PhDr.Olga Jeřábková
literární redakce ČRO Brno

PaedDr. Slávek Hrzal
Ředitel Dětská tiskové agentury

Mgr. Jana Rozsívalová
ZŠ Dub nad Moravou

Mgr.Jiřina Maglenová
Nová Paka

Mgr. Vladimíra Bezdíčková
redaktorka literárně-dramatické redakce
Český rozhlas 3 - Vltava

Mgr. Linda Minxová
ZŠ Dub nad Moravou

Mgr. Marie Jurová
ZŠ JUDr. Mareše, Znojmo

Mgr. Miloslav Hubatka
ředitel ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě

RNDr. Hana Daňková
autorka výukových programů, M-ART