Národní význam českých plesů.
Balet

V roku 1863 na popud spisovatele Jana nerudy sestavil taneční mistr Antonín Linek tanec zvaný  "Beseda". Hudbu k Besedě složil Ferdinand Heller.
Beseda byla sestavena z českých lidových tanců : sousedské, furianta, kominíka, obkročáku, kalamajky, rejdováku a dalších. Poprvé se tančila v r. 1863, velmi rychle zdomácněla především zásluhou studentů, a víc než padesát let se udržela jako samozřejmý program tanečních pořádků. (v seznamech tanců, které se tančí na určitém plese).
Byla rovněž sestavena Beseda z tanců moravských a slovenských.
V masopustě se obvykle pořádaly taneční zábavy a bály. V 19. století však neblaze prosluly kastovnictvím, to znamená přísným rozdělováním zámožných
a chudých lidí. Měly výhradně německý ráz. Bály byly často maskované - maškarní.
Buditelský význam měly české bály, pořádané v Praze. Vznikly na základě soukromých zábav ochotnické společnosti u Kajetánů na Malé Straně v Praze zásluhou J.K.Tyla.
            První veřejný český bál se konal na Starém městě v Praze v Konviktě v únoru 1840.
V r. 1844 je český bál uspořádán i v Plzni. Místo slova "bál" se začíná užívat "ples".
Slavné byly bály umělecké, kam pronikala čeština . Velmi slavný byl "český bál v přestrojení" v r. 1848, který uspořádali přední čeští umělci a spisovatelé. Zásluhou organizace "Sokol" se české bály šíří po celé zemi. (Kostýmní plesy zvané "šibřinky").

Jak vypadaly "moderní" tance té doby?

Snadnost a jednotvárnost kolových tanců, které se všeobecně tancovaly, přispěly ke zjednodušení a jednotvárnosti tance. Proto jako "taneční blesk" působil bujný kankán, který vznikl ve Francii. (Zajímavé je, že tento tanec původně představoval tanec opic.)
Další novinky v tanci dodala Amerika. Byly to především tance foxtrot, tango (tanec argentinských pastevců), a oblíbený tanec shimmy (šimi). Některé jsou přijímány jako výstřelky, například charleston. Tance jsou v ustavičném vývoji, staré zanikají a vznikají nové až do dnešní doby.

Balet.

seria_tan_4_2.jpg (23758 bytes)Tamara Karsavina

 

 

Balet můžeme charakterizovat jako vyšší taneční umění, provozované na jevišti. Balet tanečními pohyby tlumočí divákovi hudební děj a má vzbudit určitou náladu. Má svůj původ v dávné historii, v Egyptě i v Římě. Například na počest císaře Augusta se tančily tance, vyjadřující určité děje. První divadelní balet byl zřízen ve Francii r. 1581 velkým finančním nákladem. Později byla založena Královská akademie tanečního umění. Dramatik Moliére (1622-1673) se ujímá baletu,
upravuje jej pro jeviště a obsazuje tanečníky z povolání.

 

seria_tan_4_1.jpg (8943 bytes)Izadora Duncanová

 

Tak se balet ustanovuje jako samostatný dramatický útvar, který pohybem a mimikou znázorňuje souvislý děj.
Taneční umění nachází své místo mezi uměleckými disciplinami.
Do historie tance se zapsalo mnoho umělců, vynikajících tanečnic a tanečníků. Je jich dlouhá řada, vzpomeneme slavnou francouzku Mlle La Fontaine (madmuazel Lafontén), američanku Izadoru Duncanovou, češku Milču Mayerovou. Významně se do historie tance zapsal ruský balet a jeho slavní tanečníci, Anna Pavlova, Tamara Karsavina a ostatní.

seria_tan_4_3.jpg (15244 bytes)Milča Mayerová

 

 

 

 

 

 

 


Samotná historie tance je velmi bohatá a zajímavá.
Náš miniseriál o tanci má jen nastínit základní orientaci o této historii,
a poskytnout minimum informací o tom, jak se tanec vyvíjel.


HD