Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy


Mgr. Jana Hamouzová

(Z diplomové práce)

 

Obsah

1. Úvod

2. Poruchy učení

3. Klasifikace poruch matematických schopností

3.1 Kalkulastenie

3.2 Hypokalkulie

3.3 Akalkulie

3.4 Oligokalkulie

3.5 Dyskalkulie

4 Diagnostika dyskalkulie

5 Východiska reedukace a kompenzace poruch matematických schopností

6 Specifické zásady práce s dyskalkulickým a hypokalkulickým žákem

7 Klasifikace poruch z hlediska matematického obsahu a možnosti jejich nápravy

7.1 Vytváření pojmu přirozeného čísla

7.2 Problémy v oblasti početních operací

8 Slovní úlohy

9 Počítání s jednotkami

10 Rozvoj geometrické a prostorové představivosti, chápaní, základních geometrických pojmů

11 Sonda na základních školách

12 Pomůcky pro výuku matematiky u žáků s poruchami učení v matematice

12.1 Přehled pomůcek a jejich využití

12.2 Netradiční pomůcky

12.3 Výukové programy na počítači

13 Ověření speciálních pomůcek a metod při práci s dětmi s poruchami učení v matematice

14 Závěr

15 Citace

16 Seznam použité literatury a zdrojů informací