Chytré dítě - HRY       

Hry na tomto CDROM jsou směřovány především k rozvoji zrakového i sluchového vnímání. Zrakové vnímání nelze rozvíjet jako izolovanou funkci. Při cvičení je zapojena řeč, motorika, paměť, myšlení. Cvičení nejsou určena pro určitý věk, spíše pro věkové rozmezí 4-7 let, snaží se postihnout i celkový vývoj, takže s dítětem začínáme pracovat na té úrovni, kterou dosáhlo. Uplatňují se zde cvičení na rozlišení barev, zrakové diferenciace, zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, sluchové diferenciace i postřehu.

Jak pracovat s CD-ROM

 Nápravná cvičení, stejně jako cvičení na CDROM, se mají provádět 1-2 krát denně, maximálně však 10 minut. Opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie a SPU společně s LMD tvoří jednu skupinu poruch, která má přes rozdílnost příčin mnoho podobných příznaků, které lze správně volenými cvičeními a hrami odstranit nebo alespoň zmírnit.
 Hry na tomto CD jsou směřovány k tomuto cíli. Přeji rodičům a dětem při plnění úkolů hodně úspěchů a zábavy.

 Mgr. Petra Tabačíková, logoped