Ve vzdělávací edici JABLKO vychází 

didaktické hry pro rozvoj myšlení a řeči
pro prevenci a odstranění vývojových poruch řeči - dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie a j. 
CD ROM podporuje psychický vývoj dětí a usnadňuje formou hry přípravu dítěte na školu.
Hry a cvičení jsou sestaveny odborníky podle psychologických poznatků a pomáhají dětem k tomu, aby úspěšně zvládly požadavky školy i společenské nároky v běžném životě.
Současná praxe poukazuje na zhoršující se kvalitu řeči u školních začátečníků. Problémy ve vyjadřování i častý výskyt poruch výslovnosti v kombinaci s dalšími nedostatky komunikačních schopností se negativně projevují v úrovni školní úspěšnosti dětí a představují též rizika vzniku nespecifických poruch čtení a psaní. Velký význam pro děti mají hry, ve kterých se uplatňuje vnímání zároveň se slovním vyjádřením. Je proto vhodné, aby se her na CD ROM účastnili i rodiče a pobízeli dítě ke slovnímu doprovodu. 

OBSAH CD ROM
Duhoví skřítci přinášejí dětem 15 her, každou v množství obměn.
1. 
Hry, ve kterých jsou zábavnou formou uvedeny různé situace a problémy, které má dítě řešit. Hry jsou zacíleny na cvičení paměti, vnímání tvarů, barev, rozvíjení fantazie a postřehu i sluchového vnímání a procvičování vědomostí podle psychologických poznatků. 
2.
CD ROM v teoretické části seznamuje rodiče a učitele s psychickými poruchami dětí a přináší poznatky, jak těmto dětem pomoci. Odborné pojednání logopeda,  osvětluje problémy dysfatických dětí a návod, jak s těmito dětmi pracovat.
O tom, jak pomoci dětem vyrovnat se s podmínkami stresujícího okolí, které přináší dnešní život, aby se připravily na školu, a ve škole zvládaly úlohy na ně kladené.

Ovládání CD je jednoduché a zábavné. Nepřímo učí dítě zacházet s počítačovým programem. Dospělým omezuje jejich nejistoty, zda je dítě dost schopné a co dělat v případě potíží. 
Zajímavé a úsměvné prostředí CD ROM-u má získat děti k zájmu o řešení úloh. 
Grafika CD vychovává děti k estetickému cítění.

Úlohy jsou určeny všem dětem od 3 - 7 let, rodičům, pedagogům i odborným pracovníkům. 
Ovládání CD je jednoduché a zábavné. 
Zajímavé a úsměvné prostředí CD ROM  získává děti k zájmu o řešení úloh. 

Multimedia ART
Kamenická 4
170 00 Praha 7
tel.: 02/ 20 57 06 60
e-mail:info@jablko.cz
http://www.jablko.cz/hry

cena 495 Kč,
při objednávce poštou, telefonicky nebo e-mailem poštovné zdarma