Matematika pro rodiče

RNDr.Hana Daňková

   Vážení rodiče!
Nechci vám zde předkládat lekce matematiky, pouze úvahu, jak byste svým dětem mohli pomoci s matematikou .
Za své dlouholeté praxe jsem dospěla k závěrům, co je příčinou neúspěchu dětí, 
a samozřejmě i studentů v matematice a příbuzných oborech.

1. Častá otázka dětí i dospělých: k čemu to, neb ono z matematiky budu potřebovat?
Na to odpovídám: učili jste se v tělocviku dělat kotrmelce. Kolikrát v životě jste je někomu coby dospělí předvedli? U kotrmelců se nikdo neptá, k čemu je bude potřebovat, i když uplatnění kotrmelců je naprosto adekvátní s uplatněním některých partií z matematiky. Matematika je zrovna tak rozcvičkou a cvičením myšlení a rozumu, jako kotrmelce slouží k fyzické kondici.
Navíc, samozřejmě ne všichni lidé, tu matematiku opravdu potřebují v různých oborech.

Teď takovou perličku. Právě včera hlas v rozhlase nás poučil o tom, že Česká republika má  asi 112% obyvatel. Přesně : ve čtyřech věkových kategoriích kouří 40%, 41%, 11,5% + jedna pětina obyvatelstva. Byl to vážný pořad, nikoliv zábavný. Rozhodně roztomilé. Srovnání sčítání hrušek s jablky není proti tomu tak strašné.

2. Strach z matematiky obyčejně předchází a zničí prvotní zájem o předmět.
Jistě mně dáte za pravdu, že tento zájem je velmi významnou počáteční silou 
v každé práci, nejen v učení. 
Obavy z matematiky zpravidla dítěti "naočkují" jeho starší sourozenci a kamarádi, bohužel, často i rodiče. Dítě jde do školy s temnou předtuchou, co je asi v té  matematice čeká! 
Dítě je naladěno tím nejnevhodnějším způsobem. Dosah této skutečnosti trvá 
v mnoha případech až do konce školní docházky na Základní škole a pak jde dál na střední i vysokou školu. 
Je neskutečné, u jaké části školní mládeže je z matematiky strach a obavy, které přechází specielně výrazně na geometrii, a u vysokoškoláků na deskriptivní geometrii. Ta je pro ně "nutným zlem" k překonání různých technických oborů. Dovolím si tvrdit, že nebýt těchto počátečních obav, považovali by studenti deskriptivní geometrii za nejsnadnější z přípravných předmětů.

3. Úzký pohled na matematiku. Podceňování souvislostí všech partií matematiky a souvislostí matematiky s jinými předměty, kterým se učí.
Učební program matematiky je rozvržen do celků a hodin. Pokud učitel nezdůrazní a nesleduje různé souvislosti, unikají i žákům. Bohužel, mnoho volnosti učitel
k této činnosti nemá.
Tak se stane, že student vysoké školy dobře ovládá například diferenciální rovnice, umí vypočítat konkrétní rovnici, ale pak, když má tutéž rovnici uplatnit a vypočítat ve fyzice, neumí. Nezvykl si totiž aplikovat příklady, vidět v nich něco víc, než čísla a způsob zacházení s nimi.
Nenaučil se, že matematika je abstrakce mnoha skutečností.

4. Učení se pro zkoušky a známky - velké zlo pro rozvoj myšlení.
Začíná opisováním úkolů, končí sháněním vypracovaných referátů ke zkouškám, i maturitním. 
Na internetu se objevily "zaručeně správné" vypracované maturitní otázky, se kterými už možná teď počítají žáci 1.ročníku gymnázia. Toto"shánění" namísto rozumného studia může i z nadaného žáka udělat studenta, naprosto neschopného samostatné práce.

Ve výčtu příčin neúspěšnosti a neoblíbenosti studia matematiky bychom mohli pokračovat. Budeme se tímto tématem zajímat ještě několikrát.
Jsou to však ta nejdůležitější fakta pro vás, rodiče. Budu se snažit podrobně je vysvětlit také žákům na těchto internetových stránkách. Vy jim můžete hodně pomoci. 
Musí věřit, že matematiku se naučí snadno, pokud najdou ten správný způsob.

Na těchto stránkách ( v rubrice O vás) se už objevilo, že matematika je snadný  předmět.
Souhlaste se svými dětmi se mnou
a uvidíte, že jim to pomůže.
Umožníme vašim dětem netradiční pohled na matematiku, který by jim měl mnohé objasnit.
Vzpomeňte si, s jakou radostí se učily počítat, když byly malé. Položte si otázku - kam se tato radost vytratila?