Multimediální učebnice čtení

SLABIKÁŘ - CD ROM z řady Chytré dítě - 
Oznamujeme zájemcům, že první multimediální učebnice čtení pro 1.tř. ZŠ i pro mladší  zájemce o čtení bude k dispozici v dubnu!

Podrobnější informace budou uvedeny zde i na www.jablko.cz/slabikar
Odběratelé titulu Chytré dítě budou informováni dopisem.

Slabikář slouží individuálnímu učení čtení dítěte a je přizpůsoben i práci učitele
s třídou. Jeho široký záběr umožňuje efektivní využití v počítačových učebnách i v domácím prostředí. 
Multimediální Slabikář je velmi rozsáhlý, postihuje všechny způsoby, jak se naučit číst a využívá všechny možnosti multimedií - zvuky, animace, texty.
Představuje souhrnné a úplné pojetí problému, nikoliv náhodnou sondu do výuky.
Není to okopírovaný papírový slabikář, je založen na nových přístupech k výuce a metodice, vyhovující dětem dnešní doby a požadavkům na ně kladeným.

CD ROM Slabikář je určen všem dětem, které se učí číst. Nadaným dětem, které rychle s jeho pomocí zvládnou čtení, a zároveň dětem se specifickými poruchami učení. Ty si mohou zvolit vyhovující tempo učení, ve kterém jim pomáhá obrazové i zvukové  ztvárnění.
Učiteli umožňuje zvolit individuální přístup k dětem. Poutavé zpracování CD ROM podporuje zájem dětí o čtení. 
U každé úlohy je podrobný popis pro učitele i rodiče, (pokud chtějí dětem pomáhat), jakými způsoby se dá úloha použít. Pro děti je na každé obrazovce zajímavá hlasová nápověda.

Slabikář je určen pro prvňáčky, ale i budoucí prvňáčky. Pokud má Vaše předškolní dítě dotazy jak se jmenují písmenka, tento CD ROM mu na to zábavným způsobem odpoví, a zároveň ho uvede do skladby slabik a slov. Ve Slabikáři máte  i "vážnou" hračku, a dítě se zároveň učí, že počítač mu bude sloužit k práci, nikoliv jen k pasivní zábavě, kterou mu poskytuje většina počítačových her.

Tvůrci Slabikáře
pracují od roku 1980 na tvorbě učebních pomůcek a metodice vyučování, vývoji nových učebních metod, které vyhovují dnešní době. Slabikář navazuje na CD ROM Chytré dítě - hry, který je určen předškolním dětem a má dobrou odezvu u dětí, rodičů a odborníků - logopedů a učitelů.