SPOLEČNOST PRO MOZKOVĚ KOMPATIBILNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Vinohradská 109, 130 00 Praha 3, tel. a fax: 02/22 72 59 72
_____________________________________________________________________________

pořádá 
9. a 16. dubna 2002 semináře


RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN:
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI A POSTUPY V KAŽDODENNÍCH SITUACÍCH

Semináře seznamují s komunikačními přístupy, které pomáhají zlepšit spolupráci s druhými, podporují jejich odpovědné chování a jejich sebeúctu a přispívají k větší pohodě ve vztazích. Některé z nich lidé používají intuitivně, jiné je třeba se naučit.
Zaměřujeme se především na zlepšování komunikace a soužití s dětmi, ale získané dovednosti mohou pomoci i ve vztazích s dospělými (s partnerem, spolupracovníky, přáteli).

Semináře jsou určeny rodičům, prarodičům, učitelům i vychovatelům, vedoucím v mimoškolní činnosti dětí a dalším zájemcům.

Účastníci se postupně budou učit:

jak jednat s dětmi nebo s dospělými, kteří dávají najevo negativní pocity a chovají se nerozumně
jak rozpoznat neefektivní postupy v komunikaci a nahradit je komunikačními dovednostmi, které vedou k větší ochotě vyhovět oprávněným požadavkům

Účastníci obdrží písemné shrnující materiály. 

Místo konání: Poradna pro rodinu, Zborovská 11, Praha 5 (prosíme o přezouvání)
Termín konání: 9. a 16. dubna 2002 (úterky), vždy od 17.30 do 20.30 hod. 
Cena: 400,- Kč včetně materiálů, platba před 1. lekcí. Semináře jsou akreditovány MŠMT.
Přihlášky: 
PhDr. Jana Nováčková, CSc., Společnost MKV, Vinohradská 109, 130 00 Praha 3, tel. a fax: 02/22 72 59 72, e-mail: mailto:jana.novackova@volny.cz,
nebo
PhDr. Dobromila Nevolová, Zborovská 6, 150 00 Praha 5, tel. 02/57 320 107, e-mail: mailto:d.nevol@volny.cz

-----