Rodičům dítek

Když jste otevřeli tyto stránky, jistě vás zajímá, k čemu jsou a co na nich uvidíte vy i vaše děti, kterým především jsou určeny.

        Vyučování, vzdělání a výchova dětí je téma, na které by se mohlo diskutovat velmi mnoho.
Jistě chcete, aby vaše děti byly vzdělané a ve škole prospívaly. Ale u některých je problém, jak na to.
Kdysi byl za vzdělance pokládán člověk, který uměl číst a psát.
V dnešní době obrovského nárůstu informací je problém, co zařadit do školních učebních plánů, čemu se učit.
Většina rodičů si myslí, že děti jsou množstvím učiva přetěžovány.  
Na druhé straně zase to, čemu se učí, je jen nepatrná část toho, čemu by se učit mohly a měly.
Za několik století se informace zmnohonásobily, ale lidský mozek zůstává stejný. Je tedy jasné, že není možno zvětšovat množství učení, tudy cesta nevede.
Jediným řešením je změna způsobu, jak si vědomosti osvojovat i názoru, co by člověk měl znát.
Učit se - ne jednotlivá fakta, ale systém a způsob, jak tato fakta najít a jak se v nich orientovat.
Škola nutně musí podstoupit tuto změnu a vést žáky k podstatnému :
Naučit se učit
Je to kvalitativní změna a předpokládám, že právě děti jsou schopny tuto změnu přijímat. Dopřejme jim, aby tuto změnu pochopily.

Nenásilnost v učení, zájem, vlastní nikoliv jen učitelovo úsilí.
Toto jsou předpoklady k tomu, aby žák ve škole prospíval.
Náš časopis Jablko by k tomu chtěl přispět.

Je to otevřené fórum pro chlapce, děvčata, rodiče i učitele o tom, jak se učit tak, aby vědomosti nebyly zapomínány, byly správně zařazovány do logického řetězce a zvětšovaly obzor a vzdělání.