Broumovsko

Eva Pazourková

CHKO Broumovsko je poměrně mladou CHKO,
byla vyhlášena v roce  1991 na území o rozloze 410km2.


 
Adršpašské skály


Na území se nachází Broumovská vrchovina, Broumovská kotlina a Polická vrchovina. Je to krajina, kde se prolínají hory, lesy, louky, pastviny. Přes území prochází evropské rozvodí - vody ze severovýchodní části patří k úmoří Baltického moře, ze zbytku území odchází voda k Severnímu moři. Důležité jsou na tomto území podzemní vody. Ty patří k nejvydatnějším podzemním vodám s nejlepší kvalitou.
priro_ekolo_8_2ad.jpg (19300 bytes)
Geologickým podkladem území jsou jak vyvřelé horniny, tak horniny usazené. Nejatraktivnějšími geologickými útvary jsou pískovcová skalní města, která tvoří národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny.
Původní smíšené druhově bohaté lesy byly postupně přeměněny na smrkové monokultury. To otevřelo cestu k poškození lesa znečištěním ovzduší. Dnes pokrývají lesy třetinu území CHKO.

Za zmínku stojí výskyt některých vzácnějších a chráněných druhů, jako např. keř rojovník bahenní, lilie zlatohlavá, mléčivec alpský, vstavačovité rostliny nebo kapradina hasivka orličí. Z živočichů připomeneme čápa černého a některé dravce (krahujec, nově vysazovaný sokol).