CHKO Blanský les

Eva Pazourková

Priro_ekolo_7_Blans.jpg (16869 bytes)

Krajina Blanského lesa

CHKO Blanský les má za sebou něco málo přes jedno desetiletí existence. Byla vyhlášena v roce 1989 na ploše o rozloze 112km2.
Její dominantou je vrchol Kleť s výškou 1084m n.m. Blanský les je vrchovinou a patří již k podhůří Šumavy. Územím protéká řeka Vltava.

Po geologické stránce je základem podkladu granulitové těleso. Najdeme zde pestré zastoupení různých hornin (křemenné a živcové ortobřidlice, krystalické vápence, hadce, amfibolity, pegmatity, žuly).

priro_ekolo_Devet.jpg (21027 bytes)Devětsil

 

 

 

 

 

Přes polovinu území CHKO tvoří lesy. V nejvyšší výšce - na Kleti - se nacházejí horské smrčiny, níže bučiny se zastoupením smrku, jedle a javoru klenu, méně často s dubem nebo lípou.
V podrostu lesa najdeme růžově kvetoucí keř lýkovec jedovatý, z bylin např. měsíčnici vytrvalou, kyčelnici devítilistou, šalvěj lepkavou, dřípatku horskou, devětsil lékařský.

priro_ekolo_7_Kyceln.jpg (11296 bytes)Kyčelnice devítilistá pod Kletí

 

 


V Blanském lese se nacházejí kromě lesa i další ekosystémy. Např. na místech vápenců a krystalických vápenců se vyskytuje teplomilná vegetace, jinde nalezneme naopak vlhkomilná společenstva vlhkých luk s výskytem prvosenky jarní (petrklíč).

Priro_ekolo_7_Mesicn.jpg (13117 bytes)Měsíčnice vytrvalá v lesním porostu

 

 

 

 

 

 

Ze vzácnějších druhů živočichů zde nemůžeme jmenovat takové druhy, jako je vlk, medvěd, nebo rys. To však vůbec neznamená, že drobné, nenápadné a plaché druhy nemají důležitý význam pro udržení rovnováhy v přírodě. Které chráněné a vzácné druhy žijí v Blanském lese? Např. hlodavec plšík lískový - zvířátko s krásnýma očima podobnýma černým lesklým korálkům, drobní hmyzožravci rejsek horský a rejsec černý, množství pěvců, dravci a sovy.