CHKO Beskydy

Pústevny
Priro_ekolo_6_3.jpg (16990 bytes)

CHKO Beskydy byla vyhlášena v roce 1973 na území o rozloze 1160 km2. Rozkládá se na východním okraji ČR, při hranici se Slovenskem, na části území několika okresů - Frýdek Místek, Vsetín a Nový Jičín.

Skanzen
Priro_ekolo_6_1.jpg (20967 bytes)

Povrch území tvoří z velké části Moravskoslezské Beskydy.
Moravskoslezské Beskydy již patří do karpatské soustavy, nikoli k Českému masívu, jako většina území ČR. Dále zde karpatská soustava pokračuje Vsetínskými vrchy a Javorníky. Nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd - Lysá hora (1323 m n.m.) je také nejvyšším bodem CHKO.
Geologicky tedy celá oblast patří již ke karpatské soustavě - tj. poměrně mladým pásemným pohořím, která vznikla alpínským vrásněním. V geologickém podkladu najdeme nejčastěji pískovce, jílovce a jílovité břidlice. (Celá oblast patří k takzvanému flyšovému pásmu.)

Radegast
Priro_ekolo_6_2.jpg (11956 bytes)Chráněnou krajinnou oblastí protéká několik řek, přesněji jejich horních toků, které jsou významné jako zdroj pitné vody. Jsou to Ostravice, Vsetínská Bečva, Rožnovská Bečva, Morávka, Mohelnice atd.

V nejvyšších polohách CHKO se nacházejí přirozené smrkové porosty, o něco níže se původně vyskytovaly porosty bukojedlové. Na většině území jsou již dnes lesy přeměněny činností člověka v kulturní lesy, zaměřené na výnos. Pokud se na některých územích nacházejí ještě lesy, v nichž se zachovaly porosty buku a jedle, jsou to území zvláště přísně chráněná.
  
Jedním z nich je např. prales Mionší - přírodní rezervace, vyhlášená r. 1954 na ploše 169,7 ha. Nachází se zde jedlobukový prales se stromy starými až 200 let  , lesními loučkami a pramenisky. Příjezd z Jablunkova údolím Lomné.

V chráněných (pralesních) porostech jsou zachovány i méně významné a méně početné druhy dřevin a lesních bylin - např. tis červený, zimolez alpský, žebrovice různolistá, jelení jazyk, vemeníček zelený, prha arnika.
Kromě lesních porostů zde již v minulosti byly odlesněné plochy, které sloužily k pastevectví nebo drobné zemědělské výrobě. Zde se zachovaly a rozšířily některé luční druhy, které jsou dnes chráněné. Se vzrůstajícím turistickým a rekreačním využitím Beskyd jsou však tyto druhy velmi ohroženy. Za všechny uvádíme např. kýchavici bílou Lobelovu, mléčivec alpský, vstavačovité.

Kaple
Priro_ekolo_6_4.jpg (7206 bytes)

Navíc vyžadují místa, na nichž se tyto luční rostliny vyskytují, pravidelné spásání nebo kosení. To podporuje jejich růst a zamezuje postupnému přirozenému návratu lesních druhů. K tomuto účelu výborně sloužily ovce, které se v minulosti hojně popásaly na stráních. Teď jich už podstatně ubylo.

Jak je to s "zvířaty" v Beskydech? Chceme-li jmenovat živočichy žijící v CHKO Beskydy, nemůžeme nejmenovat na prvním místě medveda hnědého a rysa ostrovida. Jsou to velcí savci, velké šelmy, které byly na území v minulosti vyhubeny (medvěd) nebo téměř vyhubeny (rys). O jejich návrat se zasloužila jednak ochrana a příhodné podmínky v sousedních slovenských Karpatech, jednak ochrana přímo na území CHKO Beskydy. V Beskydech se setkáváme se zajímavým jevem - rozšiřování areálu jednotlivých živočichů. Znamená to, že ze slovenských hor se jednotlivé druhy postupně šíří na západ k nám, což je jistě z hlediska ochrany přírody velmi příznivé. Bohužel, člověk se o získané pozice nechce dělit, a proto je představa omezení lidské činnosti v oblastech šíření těchto šelem přijímána s velkou neochotou.

Mléčivec alpský
Priro_ekolo_6_5.jpg (16767 bytes)

Další - vodní - šelmičkou Beskyd je vydra. V takzvaných pseudokrasových jeskyních CHKO se setkáváme s různými druhy netopýrů, kteří je využívají jako svá zimoviště. V čistých vodách oblasti jsou výhodné podmínky pro život a rozmnožování obojživelníků (např. čolek karpatský). Volný vzdušný prostor, rozsáhlé lesy a čisté vody jsou domovem řady ptáků - jeřábek lesní, tetřev hlušec, křepelka polní, čáp černý, sovy (puštík bělavý), pěvci. CHKO patří pro svou rozlohu mezi největší Evropsky významná ptačí území (IBA).

Soubor článků  Národní parky a Chráněné oblasti se ukládá   na www.jablko.cz