Hádanka 1

Poznáte   zvířátko?

Tentokrát jsme pro vás vybrali jednoho zástupce ptáků. Víc však o jeho zařazení prozradit nesmíme, protože pak by hádanka byla velmi jednoduchá.
Neznámý živočich patří mezi vodní ptáky a je běžným obyvatelem našich stojatých i tekoucích vod. 
U tohoto druhu se setkáváme s velmi výraznou pohlavní dvoutvárností, to znamená, že samice se od samce na první pohled výrazně liší. Samice má po celý rok nenápadné hnědé zbarvení. Samec je v době námluv vybarven pestře. Má krásné měňavé zbarvení peří na hlavě a na krku, které přechází ze zelené do fialové. Pod tím je úzký bílý „límeček“ a následuje hnědé a šedé zbarvení těla. Po krátký čas roku (od června do podzimu) vypadá i samec nenápadně, prozradí ho však žlutý zobák, samice má zobák tmavší. Samec i samice mají na křídlech výrazné políčko modrého zbarvení lemované bílou barvou - takzvané zrcátko. 
Jakožto ptáci, kteří plavou na vodě, potřebují ochránit své tělo před chladem a promáčením. To umožňuje pečlivé promašťování peří tukem ze speciální žlázy.
Hnízdí již brzy zjara - v březnu. Odtud také pochází méně používané pojmenování. Hnízdo bývá dobře ukryté, někdy daleko od vody (i v dutině stromu). 
Čím se živí? Většinu potravy dospělých ptáků tvoří rostlinná potrava (vodní a pobřežní rostliny, semena), živočišná složka tvoří jen asi jednu desetinu a tvoří ji plži, červi, pulci a žáby. U mláďat je tomu však téměř naopak, převažuje živočišná potrava.
Dnes se již můžeme setkat s tímto druhem nejen ve volné přírodě, ale i ve městech, např. na umělých jezírkách v parcích. Je to pták tažný. Přestože u nás stále častěji zůstává po celou zimu, část populace, zvláště v období silných mrazů, táhne na jihozápad.
Jak se jmenuje ? 
Přemýšlejte a podívejte se na další hádanku!

Eva Pazourková