Škola v Kocourkově

Nebylo jak v Kocourkově! Tam děti nemusely chodit do školy, protože už jejich dědečkové školu zbourali. Mysleli si, že už jsou dost chytří, a k čemu škola! Knih se nenajíš a klobásou se psát nedá!
Když tak byli dlouhá léta bez školy, napadlo jednou toho nejchytřejšího z nich, že by si přece jen tu školu měli znovu postavit, ne pro sebe, ale pro jiné z ostatních vesnic a měst, aby se mohli učit kocourkovským chytrostem. A tak se tedy pohad_8_2.jpg (21745 bytes)rozhodli, že si školu znovu postaví a budou učit lidi z daleka široka.

Jednoho dne po ránu se sešli všichni kocourkovští pantatíci a začali stavět! Ale považte, jak chytře! Začali rovnou od střechy. Stavěli, stavěli, ale střecha nechtěla v  té výšce držet. Pořád jim padala. Postavili ji tedy na zemi, však to nějak dopadne!

pohad_8_1.jpg (22853 bytes)Když byla střecha hotová,začali přistavovat zdi. Jenže cihly samy nechtěly pod střechu naskákat. Ti nejsilnější museli střechu nadzvednout, a ostatní stavěli zeďpod ní .. Dlouho však střechu nemohli ani ti nejsilnější udržet! Drželi ji stále níž a níž a zeď pod ní byla jen nízká. Řekli si, k čemu vysoká škola, žáci v ní stejně mají sedět!

 

pohad_8_3.jpg (26043 bytes)Když dostavěli, chtěli se do školy podívat. Ale jak do ní vstoupit! Chodili kolem dokola a nepodařilo se jim to. Až ten nejchytřejší z nich přišel na to, že škola nemá dveře! Vybourali tedy kousek zdi, ale zjistili, že dveře do ní nevejdou, protože střecha byla příliš nízko. Nevadí, řekli si, vždyť se tam dá vlézt po čtyřech! Jeden za druhým slavnostně vlezli po čtyřech do školy.
Ale co to?pohad_8_4.jpg (27439 bytes)

Ale, co to! Uvnitř byla tma! Jak je to možné, když venku je jasný den!

A opět ten nejchytřejší z nich přišel na to, že uvnitř chybí světlo! Nevadí, nanosíme si ho dovnitř, venku je přece světla dost. A tak si všichni vzali pytle a nosili, nosili, a divili se, kolik ta škola potřebuje světla. A zase to byl ten nejchytřejší z nich, který přišel na to, že pytle jsou z řídké látky, světlo jimi snadno vypadne, a že je musí nosit v hrncích s pokličkami. A tak nosili, nosili, nosili světlo v hrncích s pokličkami, a snad je nosí dodnes.

pohad_8_5.jpg (22980 bytes)Od té doby, když se řekne: " Je to jako Kocourkov", znamená to, že tam mnoho rozumu nenajdete!