Perníkové střevíce

Pověst z okolí Strakonic.

Před časem žila v zámku strakonickém paní, pro svou pýchu velmi nenáviděná. Dala si udělat mnoho střevíčků z těsta perníkového. Jednoho dne šla v nich do kostela a posadila se do lavice pod kazatelnu. V polovině kázání se náhle otevřela země a pohltila pyšnou paní. Tento otvor pod kazatelnou je tam dodnes zamřížován a nikdo jej nemůže zazdíti. Jednou tam spustili zločince odsouzeného k smrti. Když ho vytáhli, povídal, že tam viděl onu paní, spoutanou řetězy a hlídanou ohnivým drakem. Řekla mu, že musí čekat na své vysvobození, jen neví, jak a kdo ji osvobodí. Od té doby strašilo v zámku, a přestalo to, až lid byl každou neděli po kázání podarován a nasycen medovou kaší.