Vlk a kůň.


pohad_15_1vlk.gif (15345 bytes)Šedý vlk se toulal po krajině a hledal něco k snědku. Nepotkal žádné zvíře, na které by mohl zaútočit. Šel okolo krásného velkého pole, na kterém rostl oves. V dálce uviděl koně. Škoda, že byl tak velký, vlk si na tak velká zvířata netroufal. Ale nedalo mu to, aby koně aspoň nepopichl: "Podívej se na ten bujný oves, celé pole ti nechám!"
Kůň mu odpověděl: "Nedělej ze mne blázna, vím, že ty oves nejíš. Kdybys ho jedl, bylo by už celé pole snědené!"

Ponaučení: Není ctností rozdávat něco, co nám nepatří

Dřevorubec a les.

pohad_15_3_seky.gif (16897 bytes)

Dřevorubci se zlomila sekyra. Bez ní nemohl vykonávat svoji práci. Přišel do lesa, kde rostlo mnoho velkých
i malých stromů. Požádal slušně stromy, aby mu daly kousek dřeva na topůrko. Velké stromy řekly, aby si vzal některý malý stromek. Dřevorubec si vybral mladý stromek, který ještě neměl čas vyrůst a sekyru opravil. Jakmile byla sekyra opravená, začal kácet všechny stromy v lese, velké i malé. Velké stromy jen vzdychaly: "Proč jsme mu dovolily vzít  dřevo na opravu sekyry!
Z lesa zůstaly jen pařezy.

Ponaučení: Kdo nechrání jiné, neochrání ani sebe.

Jupiter a želva.

pohad_15_2_zelva.gif (6742 bytes)
Bůh Jupiter pořádal velkou slavnost zvířat. Malá
i velká zvířata se na slavnost těšila a přišla všechna, až na želvu.
Ta byla líná, nechtělo se jí přijít. Po slavnosti Jupiter na ni uhodil, proč nepřišla? Želva se vymluvila, že musela zůstat doma. Jupiter se rozhněval a řekl želvě, že teď želvy musí svůj domek nosit už stále s sebou. Do té doby želva neměla svůj krunýř, chodila do něj jen jako do domečku. 

Ponaučení: Buďme opatrní na to, co říkáme, jinak nás vezmou za slovo.


Lakomý člověk.

pohad_15_4.gif (8008 bytes)Jeden člověk šel po ulici a viděl, že na otevřeném okně stojí sklenice, plná lískových oříšků. Protože to byl člověk lakomý, řekl si, že si je vezme všechny. Sáhl hluboko do sklenice a nabral si plnou dlaň oříšků. Snažil se vytáhnout ruku s oříšky, ale nešlo to.
Oříšky nechtěl z ruky pustit za žádnou cenu, dlouho se marně pokoušel vytáhnout ruku ze sklenice a nepustit ani jeden oříšek. Vztekal se. Někdo mu poradil, aby si vzal jen pár oříšků, aby nebyl tak chtivý. 

Ponaučení: Není dobré  mít všechno najednou.