Čertí škola

Přečtěte si, jak se baví děti ze ZŠ Orlové - Lutyně

Jako každý školní rok, tak i letos, připravily vychovatelky naší školní družiny soutěžní a herní odpoledne a večer technicky specifické s přenocováním v budově školy. 
Po „Indiánském létu“, „Sletu čarodějnic“ to letos byla „Čertí škola“. 25 dětí, které navštěvují školní družinu se již několik týdnů připravovalo na víkend 
8. – 9.2. 2002. Připravovaly si výzdobu, čertí masky, oblečení. Vychovatelky pro ně připravily spoustu her a soutěží s „čertí“ tématikou v prostorách celé školy, večer vše vyhodnotily, uvařily s dětmi guláš a obě společně završily celou akci s dětmi přespáním v “čertí jeskyni“ – školní družině.
Z celé akce je samozřejmě pořízen video záznam, na kterém je vidět radost a spokojenost dětí, i to, že všichni čertíci spali jako by je do kotle hodil.


Zajímavý projekt Liběny Greplové, vedoucí školní družiny v Orlové
Úžasná zábava pro děti, konaná pod heslem:

NAŠE ŠKOLA VELIKÁ
MÁ V KAŽDÉM OKNĚ ČERTÍKA.
ČERTÍKŮ JE DOST A DOST,
ALE JSOU VŠEM PRO RADOST.

Co víme o čertech
To je mi záhada. Nikdo nikdy neviděl čerta, a přeci víme, jak vypadá. Má kopyto na jedné noze a umí létat po obloze. Má rohy a oháňkou mává. Kdepak, to není kráva. 
Víme, že bydlí v pekle.
A víme, že žádné peklo není. 
A víme, že hudruje vztekle asi takhle: bleble bleble.
A víme, že smrdí sírou, proletí komínem i jinou dírou. 
A víme, že je hrozně starý a hloupý a zlý. A provádí čáry a je strašně chlupatý. Každý ho umí popsat od hlavy až po paty.
Kdo ví, čí je to vina. Bude v tom nějaká čertovina. 
Nikdy nikdo neviděl čerta, a všichni víme, jak vypadá. To je mi záhada. 


 Dopis Lucifera dětem 

Milí malí čertíci!

Pokuste se dnes najít to pravé čertovské štěstí. Jak?  Vydejte se podle tohoto návodu do neznáma.
A pokud splníte zadané úkoly, určitě ho najdete.
Pořádně se oblečte a jděte před školu. Tam si zakřičte heslo pro dnešní den. Potom se vydejte na kruhový objezd „U kříže" a spočítejte, kolik aut pojede kolem Vás za 2 minuty. Zapište si to. Jděte směrem k zimnímu stadiónu, prohlídněte si celý areál a zapište si, kdy je veřejné bruslení v sobotu a neděli.
Běžte dál směrem k letnímu koupališti. Podívejte se, jak vypadá v zimě. Zazpívejte si tam písničku :
Bum, bum, ratata.
Přes les se vracejte zpět směrem ke kinu Vesmír. Tam si napište nejbližší program pro děti – název, kdy, v kolik hodin se hraje a cenu vstupného.
Jděte dál směrem ke škole, ale kolem Solária. Tam se zastavte, rozhlédněte a řekněte ( ukažte)  všechny důležité budovy v našem městě. Pak už jděte opatrně po cestě ke škole. 
V šatně se převlékněte.
Vydejte se dál podle pokynů, které tam na Vás budou čekat, hledat to pravé čertovské štěstí.
Hodně úspěchů v hledání a radosti při nalezení Vám přeje 
                                                     Lucifer – nejvyšší čert.

Organizace :
1. Příchod dětí, hygiena, oběd
2. Sraz čertů v pekle (herna) : 
3. Výprava hledání čertovského štěstí
Lucifer předá čertům obálky s pokyny kde a jak hledat velký balík s čertovským štěstím. 
4. Karnevalový rej – Co víme o čertovi
HRY: 
1. Padni k zemi – čerti tančí, dokud hraje hudba, když přestane, musí si co nejrychleji dřepnout. Kdo dřepne poslední, vypadává.
2. Židlový – tanec kolem židlí, které jsou v kruhu. Úkolem je rychle si sednout, když přestane hrát hudba. Pokaždé se 1 židle ubírá. Na začátku hry je o 1 židli méně než čertů.
3. Obouvání židlí – potřeby : boty, židle, šátky. úkolem je se zavázanýma očima co nejrychleji obout na nohy židle boty.
4. Posílání míčků – míček putuje mezi čerty sedícími v kruhu za jejich zády. Když přestane hrát hudba, vypadává ten čert, který právě drží míček.
5. Papučový – všichni čerti dají své bačkory doprostřed místnosti na jednu hromadu. Tančí. Když přestane hrát hudba, musí si co nejrychleji najít své botky.
6. Pohyblivý chodník – potřeby: kruhy Hula hop. Čerti tančí. Lucifer vyvolává čísla. Čerti se musí rychle dostat do kruhu v určeném počtu. Kdo nadbývá, vypadává ze hry. 
7. Najdi si dvojici – lístky s pohádkovými páry. Každý má svůj lístek a během tance hledá svého kamaráda
8. Jazykolamy 
- Miska spadla, myška spala.
- Měla babka vrabce v kapse.
- Já rád játra, ty rád játra.
- Skoč přes příkop a zpět.
- Pan Prokop, poklop prokop.
- Strč prst skrz krk.
- Koncert pro klavír a orchestr.
- Drbu vrbu, drbu vrbu.
5. Vaření četrovského guláše, večeře .
U večeře si zazpíváme – Bum, bum, ratata…
K umývání nádobí si zazpíváme – Velký rej..
6. Čertí stezka odvahy – pochod setmělou školou, najít svůj čertí průkaz, podepsat ho a orazítkovat.
7. Soutěž Čertí škola – soutěží dvojice, zapisují správné odpovědi na papír.
Vyhodnocení – podle správných odpovědí.
Otázky :
1. Kteří spisovatelé psali pohádky o čertech? Němcová, Horák, Lada, Wenig, Říha, Pelin, bratři Grimmové
2. Jak se jmenuje pohádka o ženě, která se nosila na zádech čerta a nechtěla dolů?
Čert a Káča
3. Kde v pohádkách žijí čerti? V pekle, ve mlýně.
4. Jak se jmenuje nejvyšší čert? Lucifer
5. Kdo v knížce Jiřího Horáka zápasil s čerty? Český Honza
6. Co čertům pomáhá v jejich práci? Pekelná kouzla
7. Mají čerti ocas? Ano
8. Popiš čerta – kopyto, ocas, rohy, dlouhý jazyk, chlupaté tělo, řetěz, pytel v ruce.
9. Čeho se čerti bají? Peří, kříže, svěcené vody
10. Můžou čerti pomáhat lidem? Ano
11. Jak pracují lidé a čerti v pekle? Přikládají pod kotel
12. Jak se baví čerti? Hrají karty.
13. Jaké jídlo měl rád čert v Čertovské pohádce od Jaroslava Nečase? Míchaná vajíčka
14. Jak se říká postavám v pohádkách, která ve skutečnosti nežijí? (čert, víla, vodník)
Nadpřirozené bytosti.
15. Který den můžeme vidět čerta ve skutečnosti? Na Mikuláše 6.12.
16. Jakou úlohu mají čerti v pohádkách? Trestají zlobu, pýchu,špatné vlastnosti lidí.
17. Doplň do názvu:
Žení se všichni čerti
Čertovo kopyto
S čerty nejsou žerty
Kam čert nemůže pošle ženu
Čert aby to vzal
Hloupý jako čert
Jako čert chlupatý, hubatý
Čertova skála, rokle, zahrádka
Co je šeptem to je čertem
Čertův švagr
Čiň čertu dobře peklem se Ti odmění
Bojí se jako čert kříže
Je jako čert
Čert a jeho babička
Upsal by se i čertu
Ale, co čert nechtěl
Šijí s ním všichni čerti
Posílal někoho od čerta k ďáblu 
Je to kvítko z čertovy zahrádky
Mračí se jako čert
18. Za co se čert nejraději převléká? Za myslivce.
19. Čím čerti obdarovávají dobré lidi? Kouzelnými dukáty.
20. Jaké řemeslo vykonává nejraději čert mezi lidmi v lidské podobě? Myslivec, kovář.
21. Kde se na zemi nejraději usídlí (zabydlí) čerti? Ve mlýně.
22. Jakými jinými slovy se dá vyjádřit slovo čert? Rarach, čerchmant, ďábel, rohatý, satanáš, potvora pekelná, chlupáč, usmolenej.
23. Jak dlouho se sloužilo v pekle? 7 let.
24. Jak se jmenují čerti? Belzebub, Lucifer, Haramáš, Bertulínek, Marbulín, Kudlásek, Pucek.
25. V pohádce Čert a jeho babička zachránila vojáky vyřešená hádanka.Co čert nabídl vojákům k jídlu? Mrtvého lachtana.
26. Podle čertů se jmenuje část Prahy. Její název je obsažen v knize Oty Hofmana. Také filmového seriálu pro děti, kde hlavní roli hrála tajemná barevná hmota plná elektřiny. Chobotnice z Čertovky.

Odměnu získávají všichni čerti, Ti nejlepší větší.

 Příprava pekla na spaní.
Slavnostní četrovský přípitek – dětským šampaňským.
. Čertí pohádkový večer – pohádka z videa – S četry nejsou žerty
(podle únavy dětí spánek).
Ráno – úklid pekla, balení přikrývek
- hygiena, snídaně, po příchodu rodičů odchod domů.


Příprava na Čertí školu – čtení pohádek o čertech:

1. Jiří Horák – Český Honza 
Honza ve mlýně v čertem
Honza a smrt
Honza
Honza v pekle
Janko pasáček
2. Václav Říha – O třech podivných tovaryších
3. Josef Lada – Nezbedné pohádky
O statečné princezně
O chudém královstvíčku
4. Elin Pelin – Pohádka za pohádkou
Děda Božil a čert
5. Pohádky bratří Grimmů
Čert a jeho babička
6. Adolf Wenig – Zlatý věnec
O chasníku, který sloužil v pekle
Jak čert s člověkem zápasil
V.Říha – Facír pipán
7. Gramofonová deska – Jan Kramařík, Jaroslav Nečas – Čertovská pohádka
8. Božena Němcová – Pohádky a pověsti
O Nesytovi
Čert a Káča
O Jozovi a Jankovi
Čertův švagr
O chytré princezně

 Děti se učí básničky o čertech:
A ty čerte rohatý 
ocas máš až na paty. 
Kdo by se tě bál? 
Jdi zas o dům dál. 

Čerte, čerte, čertíku, 
černá kočka na mlíku, 
čaruj, čaruj, vyčaruj mi,
čokoládu z perníku.

Čert sedí na silnici, 
čáry máry čaruje.
Čeňka chytl za čepici,
Čeněk bručí, hudruje.

Nikomu tak dobře není
jako čertům v pekle.
Dříví nikdy nekupují
a sedají v teple.

Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku,
čertíku Bertíku, co v tom pytli máš?
Je to myš, černá myš
snad se kluka nebojíš?
Je to myš, černá myš
jen pojď kluku blíž.
 Děti soutěží ve skládání čertovského puzzle na čas.
Vybarvují omalovánky s pohádkou Čert a Káča.
Vyrábějí čerty a malují je různými technikami.