Známky - míra chytrosti?

Milé mladé slečny a mladí pánové!
Dnes vás oslovuji takto, neboť v naší anketě se neúčastnily jen děti, ale i vy - starší.
Většinou neudáváte své jméno ani  e-mail adresu přímo na Vás, takže vám nemůžeme individuálně odpovídat, i když někdy bychom moc chtěli.
Dnes bych vám chtěla říci něco o společném tématu mnoha z vás.
Mnozí z vás si myslíte, že učitel vás nehodnotí správně. A představte si, že většinou máte pravdu!

Uvažujte takto: Co se dá správně ohodnotit? Přece jen to, se dá přesně změřit, nebo zvážit.
Když si koupíte litr mléka, dá se každý ten litr nalít do litrového hrnce. 
Tři metry určité látky jsou pořád tytéž, když si je koupí Věrka, Mirka, nebo Jitka.
Rovněž všechny kilové balíčky cukru jsou stejné, co se váhy týká (pokud ovšem obchodníci nešidí!)
Vy přece nejste ani balíky cukru, ani metry látky, tím méně litry mléka!
Abychom tyto předměty "ohodnotili", máme jednotky váhy, míry, objemu. kila, metrické centy, metry, kilometry a tak dále. A ty jsou velmi přesně určené - kalibrované. Ale jak ohodnotit vás????

A teď jsme u našeho problému. Představte si, že učitel k vašemu ohodnocení nemá vlastně nic!
Ty směšné známky? Tak pro legraci! Kolik je vás ve třídě, tolik známek by mělo být, abyste mohli být přesně ohodnoceni. Každý z vás to umí nějak jinak!
Přesto jsou známky a klasifikace jedinou "zbraní" učitele. Otázkou je, jestli učitel musí mít tuto zbraň.
Na tuto otázku byste nám měli odpovědět vy. Později si ji opět rozebereme. Představte si, že jste učitelkou, nebo učitelem ve vaší třídě. Zamyslete se nad tím, jestli byste se známkování žáků zbavili, nebo ne, a za jakých okolností. 
A teď o další závažné okolnosti, jak hodnotíme lidi.
Pro člověka v každé profesi, a vůbec pro život je velmi důležité, naučit se správně vnímat své okolí.
Všímejte si tohoto úkazu. Přijdete do nějaké společnosti, nebo třeba jen do autobusu, a prohlížíte si klidně sedící lidi. Jistě jste tuto situaci již zažili. Někdo
z těchto lidí je vám sympatický, někdo neudělá dojem žádný, někdo je vám na první pohled protivný! Je to taková mimoslovní komunikace mezi lidmi. Nikdo z těch lidí na vás nepromluvil, přesto jste si o nich udělali úsudek. A oni o tom vůbec neví! Přesně tak na lidi ve vašem okolí působíte i vy. Tomu se neubráníme. 
Tyto sympatie mezi dvěma lidmi mohou být oboustranné (tomu říkáme empatie), nebo ne.
Pokud je vám někdo protivný (zde nepočítáme případy, kdy se ti lidé o to zasloužili), může to být taky tím, že třeba máte špatnou náladu, a zase sympatický je někdo, podobá-li se někomu, kdo je vám milý.
Takže i vy jste zodpovědní za  vytvořený vztah mezi vámi a okolím.. 
Každý učitel se snaží o nestrannost, v tomto se musím zastat učitelů. Ale je možné, že jste to byli vy, kdo zasel nějaké to semínko nesympatie mezi vás 
a učitele. A pak při nedokonalých mírách se snadno stane to, že vás učitel ohodnotí jinak, než si představujete, nebo než by měl.
Takže co na závěr? Jaká je pomoc? Přemýšlejte o tom!

Prosíme, odpovězte nám v anketě na položenou otázku. Uvítáme, když nám i vaši rodiče pošlou třeba několik řádků na toto téma. Napište nám něco víc!