ECHO roč. 6/číslo

ZŠ Ke Studánce 1050
735 14 Orlová-Lutyně
tel/fax: 069/6511 789
e-mail:kestudance@volny.cz


DĚTSKÝ DOMOV

Každým rokem se na naší škole organizuje sběrová akce oblečení, školních potřeb, hraček a jiných věcí, které jsou určeny pro děti z dětského domova. Žačky 9.tříd pak mají za úkol vybrané věci v Dětském domově Srdce předat. Tentokrát jsem mezi nimi byla i já. Těšila jsem se, chtěla jsem vědět, v jakém prostředí a jakým způsobem děti v domově žijí.
Brzy ráno nasedáme do autobusu, nedočkavé, jak to tam vypadá. Už stojíme u budovy, kde opuštěné děti žijí. Vcházíme dovnitř a z dálky nás vítá zástupkyně ředitele. Vylíčila nám, jak se u nich žije a co dělají děti ve volném čase. Zaujalo mě, že žijí v jakýchsi rodinách do deseti členech. Mají pro sebe jeden byt. V něm jsou 4 pokoje, kuchyňka a velký obývací pokoj. V každé rodině jsou 3 tety – vychovatelky, které jsou náhradními rodiči.
Cítila jsem se tam docela dobře, ale bylo mi líto, že děti nepoznají rodičovskou lásku, která se nahradit prostě nedá.
                    Pavla Václavíková, 9.B

 

V TISKÁRNĚ V KARVINÉ

Po ukončení návštěvy v dětském domově jsme měli ještě v plánu prohlédnout si, jak to vypadá v tiskárnách. Provozem nás provedla jedna ze zaměstnankyň. Ukázala nám stroje různých druhů – jeden kopíroval, druhý fotil, jiný barvil, trhal …
Zajímavá byla místnost zvaná černá komora, v níž se dělaly fotky. Zasvítilo-li zvenčí červené světlo, byla na světě další fotka. Kromě poučení jsme si odvezli i různé drobnosti – bločky, fotky, lepenky. Exkurze nás každopádně obohatila.
Pavla Václavíková, 9.B


VOLBA POVOLÁNÍ

Úřad práce ve spolupráci s pedagogickou-psychologickou poradnou a školským úřadem zorganizoval v Kulturním domě v Orlové zdařilou akci- VOLBA POVOLÁNÍ. Největší zájem pochopitelně projevili žáci 9.tříd z orlovských škol, ale i z těch v přilehlých lokalitách. Byl tam prezentován široký výčet středních škol a učilišť v našem regionu.Žáci mohli dávat otázky zástupcům z těchto škol, a tak se informovat právě na to, co je zajímá. Jako upoutávka se rozdávaly letáky s informacemi o příslušné škole. Můj názor na tyto „veletrhy“ je velmi pozitivní, jsou pro nás velmi užitečné.
Kamil Ochodek, 9.A


ÚTULEK PRO PSY

V březnu jsme navštívili psí útulek v Orlové 1. Byli jsme mile přivítáni panem chovatelem, který byl „otcem“ těch 25 pejsků- My jsme však nepřišli s prázdnou, přinesli jsme asi 50 kg granulí a 60 vitamínů. Vše jsme koupili za peníze, které dávali naši spolužáci. Proto bychom vám touto cestou chtěli poděkovat za příspěvky. Celkem se vybralo 1 137,- Kč. Všichni doufáme, že tato akce nebyla poslední.
Navštivte Útulek pro psy – SMO
Městská a.s. Orlová-Lazy, tel. 651 16 06

OPĚT DROGY

30.1.2001 jsme se vypravili do protidrogového centra v Orlové-Porubě. Střediskem nás provázel vedoucí Mgr. Buba. Centrum poskytuje lidem drogově závislým potravinový, vitaminový servis, poradnu AIDS, výměnu jehel a injekčních stříkaček, zprostředkovává provedení testů HIV, volnočasové aktivity, poradenství a terapii.Centrum je podporováno státními orgány ve spolupráci s OS NET a je zřízena a dotována městem Orlová. Pan Buba byl velice milý a přívětivý člověk, provedl nás po léčebně, avšak vynechal z exkurze společenskou místnost a prostory budovy, kde se klienti nacházeli. Zhlédli jsme kancelář psychologa, místnost pro volný čas a nakonec také místnost, kde probíhají terapie e klienty. Zde jsme usedli a začali se bavit o drogách všeobecně, o tom, jak snadné se stát se závislým na droze. Rozpoutali jsme debatu o drogách populárních právě v Orlové. Dozvěděli jsme se, že je to marihuana a toluen. Pracovníci centra lidem radí, aby se širokým obloukem drogám vyhnuli, třeba i za cenu ztráty přátel. Proto buďte na pozoru a nehrajte si na hrdiny!
Kamil Ochodek, 9.A