Pozdravuje vás 

ECHO - časopis ZŠ v Orlové

KOMA
Rozloučil jsem se s kamarády ve škole a vyrazil jsem domů. Den byl krásný, ba nádherný, slunce mě hřálo do tváře a ten den jsem byl se svým životem nadmíru spokojen. Procházím kolem hlavní cesty a vtom jsem zahlédl svého kamaráda Honzu, jak si to šine ulicí na svém novém kole. Volám na něj, snažím se přeběhnout ulicí, ale ….
Slyším jen skřípání brzd a sirény.
Dlouho se nic neděje, dlouhou dobu mám před očima jen tu černou, mrazivou tmu, která mě každou vteřinu, co mě pohltila celého.
Náhle jsem se ocitl na místě, které mi silně připomínalo cosi z minulosti, ale v podvědomí jsem tušil, že ani za mák nevím, kde jsem. Jedu na koni černém jako samotné peklo a v ruce třímám meč. Rytířská zbroj, kterou hrdě nesu na svém svalnatém mužském těle, se zářivě leskne ve třpytu měsíce a loučí vojáků stojících okolo mě. Počkat, mužském, mužském těle ? Vždyť jsem ještě chlapec, a teď tu sedím jako urostlý válečník připravující se k bitvě! Všude se rozlehlo hrobové ticho ….
Pozvedl jsem svou pravou ruku a tím dal povel k útoku. Žoldnéři se s hlasitým rykem valili na jekousi vesnici před námi. Pak jsem zvolna sklopil bledé své přilbice a rozjel se k vesnici.
"Počkej, co to dělají, vždyť oni drancují, zabíjejí a vypalují!" zběsile jsem halákal, aniž bych měl posluchače. To není možné, to musí být sen. Když to ale je sen, proč se nemohu vzbudit?
Tento rádoby sen se bezohledně odvíjel bez jakéhokoli mého přičinění. I drancování, o kterém jsem dosud jen četl, se mi najednou odehrávalo před očima. Přál jsem si jít domů, přál víc než kdykoli jindy, ale mé tělo, mé nevlastní tělo, jako by vůbec neslyšelo …

Kamil Ochodek, 9.A (práce z hodiny slohu z 23.10.2000)

O ORLOVÉ

Pověst o vzniku Orlové začíná ode dne, kdy se opolsko-ratibořský kníže Měšek vydal na lov. Krásný a slunný den k tomu přímo vybízel, proto Měšek se svou těhotnou ženou, kněžnou Ludmilou, vyrazil do luk, polí a lesů, které obklopovaly jeho sídlo. Lov to měl být krátký, spíš jen vyjížďka, která by jeho ženu potěšila a rozptýlila. Vše bylo opravdu krásné, oba se kochali nádherou panenské krajiny prosycené teplými paprsky, a vdechovali z plných plic vzduch, který voněl vlahou hlínou. Kněžna zmožená jízdou a svým těhotenstvím, usedla na okamžik pod košatý strom. Zrovna ve chvíli, kdy kníže Měšek uvazoval své koně, uslyšel děsivý výkřik své ženy Ludmily:" Hle, podívej!" Měšek zvedl hlavu a spařil obrovského orla, který kroužil nad stromem a polekanou tvář kněžny kryl stínem svých křídel. Drápy měl tak silné, že by snad unesl statnější kus dobytka. Kněžnu vyděsil tak, že na místě porodila syna. Přestože předčasně, byl zdravý a silný - následník trůnu - Kazimír.
Kníže měl z malého synka takovou radost, že na tomto místě dal vystavět kapli, podle které dosud nese naše město svůj název - Orlová.


                                Hana 9.A

 

UČÍME SE O ANKETĚ

Zkuste si to sami:

Jedním z úkolů literárně dramatického semináře bylo vymyslet dvě anketní otázky a položit je na půdě naší školy jednak žákům, jednak učitelům.

Úkol byl zadán pro dvojice. Nejdříve jsme pracovali na půdě školy, po týdnu jsme se se zajímavými otázkami pohybovali na veřejnosti.
Zde jsou některé otázky a odpovědi.

CO SI MYSLÍTE O RASISMU ?

P.uč. Zátopek :
Je to velmi špatné a může to vést k velkým problémům a násilí mezi lidmi.

P.zást.Bialoňová:
Rasismus je samozřejmě nesprávný. Každý člověk má právo na to, aby žil volně a svobodně. Ale nelíbí se mi, že některé skupiny obyvatelstva zneužívají tohoto "módního" problému k neúměrnému prosazování svých požadavků.


                    Jitka Cintavá a Pavla Matoušková 9.B dávaly otázky
JAK BYSTE SE ZACHOVALI? KDYBYSTE ZJISTILI, ŽE VAŠE DÍTĚ SCHOVÁVÁ VE SVÉM POKOJI DROGY A POUŽÍVÁ JE ?

P.uč. Murová :
Snažila bych se mu pomoci. Více bych pozorovala, co dělá, a snažila bych se spojit s protidrogovým centrem nebo profesionálem.

P.uč. Zátopek :
Okamžitě bych si s ním pohovořil. Zjišťoval bych, kde k tomu přišel, kolikrát už to bral, proč s tím začal. Jestli chce pofrajeřit, nebo proč?

- Špatně. Odsuzuji to. Drogy nejsou dobrota.
- Určitě bych si s ním promluvila. Odkud to má. Hlavně bych se mu snažila vysvětlit, co to obnáší.
- Snažila bych se ji donutit, aby zašla na protidrogové centrum a na testy k lékaři.
- Dal bych ji na léčení, kdyby to nešlo domluvou.
- Snažila bych se mu pomoct.
- Co vám mám říct? Je mi 52, asi bych měl chuť ji zabít, ale to nejde!

CO SI MYSLÍTE O CHOVÁNÍ DNEŠNÍ MLÁDEŽE ?
P.řed. Bojas:
Ve většině případů je úplně stejná jako bývala dříve. Jsou některé rozdíly, protože je mnohem více lákadel, která mládež odvádějí čím dál víc. Jsou mnohem pohodlnější (mladí-pozn.aut.)

P.zást.Bialoňová:
Okřídlené rčení "Dnešní mládež je hrozná" přežívá řadu generací. Generační problémy způsobuje mimo jiné i progresivnější myšlení i chování mladých. Dnešní mládež to má ale opravu složitější, protože celkově je morálka ve společnosti horší a negativně to ovlivňuje naši mládež.

Anketa nás bavila a hodně jsme se při ní naučili.