Kluci a holky!

JABLKO je časopis pro vás. Víte o čem?
Především o tom, jak se máte učit.
Jak to všechno zařídit, aby vám učení “lezlo do hlavy”-  a nejen lezlo, ale   tam taky hezky zůstalo!!!!
Věřím, že to je přání vás všech.

Učení, mučení!
(Jak pro koho)

Jestli se vám učení a škola stane radostí, nebo těžkým břemenem, to záleží na vás samotných.
Jak to udělat, abyste z učení měli radost?
I to jde zařídit.

Vzpomínáte si, kdy jste se učili bruslit, lyžovat anebo plavat?
Chtěli jste se to naučit, a naučili jste se to! A neříkali jste si, že se to nenaučíte!
Ale větu “ …já se to nikdy nenaučím” si jistě mnozí z vás řekli například v matematice. A to byla velká chyba!
Toto si nikdy říct NESMÍTE !

Pamatujte si: Věta “ To se nikdy nenaučím” JE ZAKÁZANÁ!!!

To si vymýšlejí jen slaboši, lidé, jakými se určitě nechcete stát!

Kdo se jak učí

Jistě vás napadlo, proč někteří z vás ve třídě se učí dobře a jiní ne.
Myslíte, že někteří jsou chytřejší ?
Co je to chytřejší? Definovat – určit tento pojem, není lehké. Všeobecně a ve škole vzato, za chytřejšího žáka se považuje ten, kdo má lepší známky. ¨'
Toto se vám určitě nelíbí a mně taky ne!!!
Z mé dlouholeté zkušenosti ve škole vím, že známkami stanovená chytrost ještě nic neříká o tom, jak tato děvčata a chlapci si svoji chytrost “udrží” a uplatní. Mnozí z nich vědomosti, za které dostali jedničku, hned potom zapomínají. Takové učení v dnešní době je bezcenné. A zase jiní z vás, kteří jste se naučili něco “na trojku” toto něco jste schopni doplňovat a nakonec využívat a uplatňovat tím nejlepším způsobem.

Otázky na zamyšlení:
JAK DLOUHO SI PAMATUJETE TO, CO JSTE SE NAUČILI?
UČÍTE SE JEN PRO ZKOUŠENÍ ?
 

Krmíte dobře svého strašáka?
Jestli ano, tak vás sní!
Nečtěte tyto řádky!
Jen pro silné povahy a starší!
 

Víte, že matematika je nejlehčí předmět? Věřte mně, že je.

Možno si buď vy, nebo vaši rodiče vzpomenou, že jako docela malé děti jste se učili s velkou chutí počítat, a měli jste radost z toho, jak vám to jde. Předškolní děti dovedou spočítat předměty, poznávat číslice a chápou význam “jednoduchých počtů”, aniž by je někdo do toho nutil.

Pak jste přišli do školy, a tam jste se dozvěděli, že matematika je těžký předmět,
a vy jste tomu uvěřili. Ještě navíc vám to třeba řekli vaši rodiče! Vlastně vás všichni matematikou strašili. A tam začaly vaše případné potíže !

Začali jste tomu věřit, vytvořili jste si vašeho vlastního, nejdřív jen maličkého stras_1.gif (788 bytes)strašáčka, toho jste stále živili svými obavami a povídáním starších spolužáků. Strašák pěkně rostl a rostl, až vám přerostl přes hlavu! A to je konec!

stras_2.gif (3398 bytes)

Ponaučení:

NEKRMTE SVÉHO STRAŠÁKA!

Jak na to?
Rada 1:Věřte, že matematika je nejlehčí předmět!

Rada 2: Občas si přečtěte něco z JABLKA a nejen přečtěte, ale přemýšlejte o tom.

 

O  MATEMATICE

Řekl vám někdo, že matematika je velmi zajímavý systém, vlastně hra?
Kdybyste se zamysleli nad příklady z matematiky ve vaší učebnici, zjistíte, že v jedné kapitole jsou tyto příklady vlastně všechny stejné. Že stačí pochopit jeden, nebo jen málo z nich, uvědomit si určitý princip, a umíte je všechny!

Když umíte namalovat kolečko, umíte to udělat jakoukoliv barvou.

Malujete stejně, namočením štětce do barvy. A stejně je to s příklady, které máte třeba ke sčítání zlomků. Jsou všechny stejné, jen musíte objevit, jak na ně! Když budete ve škole pozorně poslouchat, přemýšlet  a nebát se jich, určitě to objevíte.
A ještě něco! Nikdy nemyslete na to, jakou dostanete známku, ta nemusí vyjadřovat to, co umíte! Může vám být lhostejná, ale nikdy vám nesmí být lhostejné to, co umíte, co se naučíte!

Chcete se přesvědčit o tom, že matematika je nejlehčí předmět?
Potřebujete o tom důkazy?
Hledejte je.

KDO HLEDÁ, NAJDE!

Nevíte si rady? Napište nám, třeba společně najdeme řešení.