RAPOTÍN - SOBOTÍN - PETROV NAD DESNOU
SOUTĚŽ MOJE KNIHA
Jak rosteme s knihou v našem regionu aneb Projekt – "Moje kniha“

Projekt „Moje kniha“ se zrodil na svazkové škole ZŠ a MŠ Údolí Desné v rámci plnění školního vzdělávacího plánu. Jeho cílem bylo především přitáhnout žáky k četbě, poskytnout jim možnost realizovat se nejen literárně, ale i výtvarně a umožnit jim prožít svých „pět minut slávy“.
Celá odborná společnost, hlavně pak učitelé, si stále lámou hlavu nesporným faktem, že mládež v dnešní době málo čte a o knihy nejeví patřičný zájem. My jsme přistoupili k tomuto problému z opačné strany.
Děti měly za úkol vytvořit svou vlastní knihu.
Záměrně nebyly omezovány rozsahem, tématem nebo tím, zda mají být texty pouze původní. Zpočátku se spíše předpokládalo, že žáci si vyberou témata podle svých zájmů a vkusu, což znamená, že budou muset sáhnout po knihách, aby si shromáždili náležité informace. Ale to by nebyly děti, aby opět nepřekvapily svou přirozenou snahou vyniknout a svá dílka zpracovaly v některých případech přímo profesionálně.
Postupně vznikaly knihy kreslené, převážně na prvních stupních, nebo encyklopedické příručky podle jednotlivých zájmů dětí, objevily se i velmi zdařilé kompilace oblíbených básní a povídek laděných do jednoho stylu či nálady, sborníky jazykolamů, citátů, vtipů. Opravdu cenným přínosem byly pak původní básně, příběhy, v jednom případě jsme museli vysoce ocenit spisovatelské schopnosti žáka osmé třídy, který napsal své vlastní pokračování oblíbeného Harryho Pottera. Absolutním vítězem se pak stala dívenka ze šesté třídy, která napsala poutavou a tajemnou historii jejich rodinného domu a vytvořila velmi originální vazbu.
Projekt byl rozvržen tak, aby ve třech březnových týdnech (Měsíc knihy) proběhly výstavy žákovských prací na všech třech svazkových školách a vlastní vyhodnocení soutěže je naplánováno na 2.4. 2008 u příležitosti Dne dětské knihy, kdy se v rapotínské škole vyhlásí vítězové a celé slavnostní dopoledne bude korunováno  vystoupením pěveckého sboru Loučňáček ze sousední ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, který zde uvede původní muzikál Hunohrad, jež byl zhudebněn a zrealizován opět samotnými dětmi na námět místní pověsti o vzniku mechových jezírek na Rejvízu.
Po oficiálním vyhlášení vítězů se expozice žákovských knih přesune do Muzea ruční papírny ve Velkých Losinách, kde se na nějakou dobu stane součástí jejich veřejných výstavních prostor. Slavnostní vernisáž pro rodiče a širokou veřejnost se uskuteční 23. dubna u příležitosti Světového dne dětské knihy.

Projektu se zúčastnili všichni žáci svazkové školy. Ze tří I. stupňů to bylo asi 216 žáků a z II. stupně 170. Všichni překvapili svou pílí a kreativitou, a také byli na své výrobky náležitě hrdí. Úkolem učitelů bylo co nejlépe motivovat žáky k jejich práci a poskytnout jim odborné rady.
Na prvních stupních pomáhali učitelé dětem s návrhy uspořádání jednotlivých textů do třídních sborníků a také se hodně malovalo. Starší žáci byli samostatnější a práci se věnovali částečně v hodinách českého jazyka, literatury, slohu, výtvarné výchovy a v hodinách informatiky, nicméně větší část odvedli samostatně v domácím prostředí ve svém volném času.
Velikým zadostiučiněním se všem zúčastněným stal nebývalý zájem žáků samotných o výstavu jejich prací. Někteří se dokonce sami nabízeli, aby mohli být v pátek odpoledne nápomocni realizaci výstavy.
Výběr těch nejzdařilejších knih byl opravdu těžký. Díky tedy rozhodně patří i odborné porotě složené z češtinářů a učitelů výtvarné výchovy ZŠ Petrov nad Desnou spolu s čestným hostem RNDr. Hanou Daňkovou. Neměli to jednoduché. Nakonec porota přece jen vybrala asi čtyřicet prací, mezi nimiž se objevily i celé třídní kolektivy. Protože jména výherců mají být překvapením, prozatím je nebudeme prozrazovat, ale po oficiálním vyhlášení 2.4. 2008 se objeví na školních webových stránkách www.zspetrov.cz.
V souvislosti s odměňováním výherců musíme velmi poděkovat za vstřícný přístup firem, které poskytly prostředky a sponzorovaly dětské vítěze této soutěže. Drobné dárky a výstavní prostory poskytla Ruční papírna Velké Losiny, a.s., zajímavými cenami – výukovými CD - přispěla i firma Multimedia Art Praha.
Co dodat na závěr….
V dnešním přetechnizovaném světě, který je plný násilí a neúcty, zvláště pak k vlastní práci, byla zkušenost, že dětem nechybí zájem, snaha a cit, velmi potěšující a inspirující. To jediné, co našim dětem opravdu chybí, je zájem okolí o jejich práci a výsledky, o jejich pocity a názory. Věnujme těmto nadaným dětem trochu svého času, dejme jim patřičný prostor a mnohonásobně se nám to v budoucnu vrátí. Na tuto kartu vsadili učitelé z naší venkovské školy a dokázali tak, že citlivé osobní vztahy a individuální přístup znamená mnohem více, než sebelepší materiální vybavení a technické zařízení.

Mgr. Jana Rozsívalová

FOTO
Nejen témata knih, ale i řešení jejich obálek v mnoha případech stojí za pozornost.Prohlédněte si některé...
Začneme od nejmenších dětí.

 

 

Obálky knih mnoha starších žáků vynikají nápaditostí

 

 

 

 

 

Výstavu hlídají tři lvíčci, kteří jsou symbolem žáků těchto sloučených škol.

Duší této zdařilé akce je Mgr. Jana Rozsívalová, učitelka češtiny.

Žákům a učitelům gratulujeme a přejeme mnoho dalších hezkých projektů.