SOUTĚŽ

Hlavní města v EVROPĚ

Zde jsou další otázky z hlavních měst Evropy.
Najdete správnou ze tří odpovědí ?

Napište, nebo pošlete nám e-mailem: info@jablko.cz číslo otázky a příslušnou odpověď.
Ze správných odpovědí pošleme třem z vás jedno CD.

Odpovězte ještě na jednu otázku:

Budu-li vylosován, přeji si poslat CD ROM:

a) Hurvínkova překvapení      b) Broučci     c) Cesta časem do r.1900

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

Otázka

A

B

C

1 Ve kterém hlavním městě najdeme obrazárnu Prado? Helsinky Madrid Budapešť
2 Které hlavní město leží na řece Visle? Kyjev Varšava Minsk
3 Které hlavní město leží na poloostrově a mnoha ostrůvcích? Helsinky Atény Moskva
4 Které hlavní město leží v ústí řeky Tejo do moře? Paříž Madrid Lisabon
5 Ve kterém hlavním městě najdeme muzeum v podobě válečné lodě Vasa ze 17. stol.? Kodań Stockholm Amsterdam
6 Které hlavní město leží na pravém břehu Rýna mezi vinicemi? Brusel Lucemburk Vaduz
7 Ve kterém hlavním městě se nachází Karolinum? Praha Bratislava Berlín
8 Které hlavní město se v překladu jmenuje "přístav kupců"? Kodaň Stockholm Riga
9 Které hlavní město má ve znaku sv. Michaela zápasícího s ďáblem a je známo "pralinkami"? Bělehrad Brusel Londýn
10 Ve kterém hlavním městě najdeme řeku Amstel, Muzeum voskových figurín madam Tussaud? Amsterdam Londýn Paříž
11 Ve znaku kterého hlavního města je medvěd? Praha Varšava Berlín
12 Které hlavní město má svůj název odvozen od "tmavé tůně" - toku řeky Liffey, na níž leží? Dublin Londýn Lisabon
13 Které hlavní město má ve znaku vikingskou loď a švédskou královskou korunu? Oslo Stockholm Helsinky
14 Které hlavní město na Dunaji vzniklo sloučením dvou samostatných měst? Vídeň Budapešť Bukurešť
15 Ve kterém hlavním městě najdeme na jednom chodníku mapu státu a kolem vytesáno: "0 km, začátek cest všemi směry"? Madrid Řím Moskva
16 Ve kterém hlavním městě najdeme slavnou Eifellovu věž? Brusel Paříž Berlín
17 Ve kterém hlavním městě najdeme zábavní park Prater? Budapešť Vídeň Paříž
18 Které hlavní město bylo uvnitř rozděleno hranicí? Atény Madrid Berlín
19 Které hlavní město leží na řece Temži? Londýn Bern Kodaň
20 Které hlavní město se v překladu nazývá "osada u kouřících termálních pramenů"? Vilnius Reykjavík Dublin
21 Ve kterém hlavním městě najdeme Atomium? Helsinky Vaduz Brusel
22 Ve kterém hlavním městě najdeme císařský zámek Schőnbrunn? Vídeň Paříž Berlín
23 Ve kterém hlavním městě najdeme "grachty"? Amsterdam Varšava Kišiněv
24 Ve kterém hlavním městě najdeme sochu malé mořské víly? Ljublana Kodaň Záhřeb
25 Ve kterém hlavním městě najdeme známou Rybářskou baštu nebo Řetězový most? Sofie Brusel Budapešť
26 Ve kterém hlavním městě najdeme vrch Vítkov? Praha Varšava Sofie
27 Ve kterém hlavním městě najdeme Oceánografické muzeum Jacqese Cousteaua? Londýn Paříž Monako
28 Které hlavní město leží na řece Sprévě? Moskva Berlín Kyjev
29 Které hlavní město má ve znaku galéru a nápis v překladu znamenající "zmítá se, ale nepotápí"? Madrid Paříž Lisabon
30 Které hlavní město má ve znaku mořskou pannu s mečem a štítem? Varšava Kodaň Riga
31 Ve kterém hlavním městě najdeme Muzeum vikingských lodí a Muzeum Kon-tiky? Stockholm Oslo Vilnius
32 Které hlavní město leží v horském masívu Monte Titáno? Madrid San Marino Řím
33 Ve kterém hlavním městě najdeme Andělský hrad, Koloseum? Sofie Madrid Řím
34 Ve kterém hlavním městě najdeme známý most Tower Bridge? Londýn Bern Dublin
35 Které hlavní město se jmenuje podle významné bohyně, která je v městském znaku a jejíž chrám je dominantou města? Moskva Atény Sofie
36 Které hlavní město leží ve Valašské nížině na řece Dimbovita? Varšava San Marino Bukurešť
37 Ve kterém hlavním městě najdeme Kreml? Bukurešť Kišiněv Moskva
38 Ve kterém hlavním městě najdeme řeku Tiber? Berlín Řím Brusel
39 O kterém hlavním městě, které leží na stejnojmenné řece, se říká, že je přístavem 5 moří? Moskva Amsterdam Lisabon
40 Které hlavní město má v názvu "moudrost"? Praha Sofie Varšava