Hlavní města v EVROPĚ

Zde je 43 otázek z hlavních měst Evropy.
Najdete správnou ze tří odpovědí ?

Napište, nebo pošlete nám e-mailem číslo otázky a příslušnou odpověď do 30.1.2001
Ze správných odpovědí pošleme třem z vás jedno CD.

Odpovězte ještě na jednu otázku:

Budu-li vylosován, přeji si poslat CD ROM:

a) Hurvínkova překvapení      b) Broučci     c) Cesta časem do r.1900

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
Které je hlavní město

Číslo Otázka Odpověď A OdpověďB OdpověďC
1 Nizozemí Oslo Amsterdam Rotterdam
2 Dánska Kodaň Brusel Liverpool
3 Ukrajiny Doněck Kyjev Moskva
4 San Marina Rimini San Marino Řím
5 Řecka Soluň Thermopyly Atény
6 Velké Británie Londýn Glasgow Manchester
7 Švédska Helsinky Stockholm Kiruna
8 Německa Bonn Hamburk Berlín
9 Běloruska Gomel Oděsa Minsk
10 Španělska Barcelona Madrid Zaragoza
11 Lucemburska Lucemburk Porto Verona
12 Ruska Leningrad Moskva Petrohrad
13 Rakouska Graz Linz Vídeň
14 Lichtenštejnska Vaduz Bern Skopje
15 Bosny a Hercegoviny Kodaň Dakar Sarajevo
16 Švýcarska Zurych Bern Ženeva
17 Portugalska La Coruna Lisabon Ibiza
18 Jugoslávie Bělehrad Záhřeb Ostřihom
19 Monaka Nice Tolouse Monako
20 Itálie Milán Řím Neapol
21 Belgie Aalborg Bruggy Brusel
22 Lotyšska Riga Talin Petropavlovsk
23 Malty La Valletta Malta Como
24 Norska Bergen Oslo Stockholm
25 Rumunska Bukurešť Budapešť Oradea
26 Slovinska Bratislava Terst Ljubljana
27 Francie Paříž Lyon Bordeaux
28 Albánie Ankara Nikósia Tirana
29 Irska Edinburg Dublin Belfast
30 Polska Varšava Krakow Poznaň
31 Moldavska Gdaňsk Kišiněv Sevastopol
32 Andorry Lavela Andorra La Vella Andorra
33 Finska Pori Rauma Helsinky
34 Maďarska Budapešť Szeged Bukurešť
35 Islandu Toftir Reykjavík Bergen
36 Litvy Kaunas Peking Vilnius
37 Slovenska Bratislava Trenčín Košice
38 Bulharska Sofie Rila Varna
39 Chorvatska Rijeka Záhřeb Portorož
40 Vatikánu Řím San Pietro Vatikán
41 Estonska Talin Jerevan Tbilisi
42 Makedonie Kopje Pasov Skopje
43 ČR Brno Praha Plzeň